ВКИ-15 Подготовка за монтаж на рентгенова уредба за скопия и графия „Xantara”, производител „Apelem“, Франция, разположена на първи етаж - каб. 130 в Клиника по образна диагностика“ към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна

Решение за определяне на изпълнител по ВКИ 15_заличени подписи.pdf [публикувано на 01.03.2022г. в 15:57ч.]
Протокол.pdf [публикувано на 01.03.2022г. в 15:57ч.]
Проект на договор.pdf [публикувано на 01.03.2022г. в 15:57ч.]
Покана.pdf [публикувано на 01.03.2022г. в 15:57ч.]
Доклад от работата на комисията.pdf [публикувано на 01.03.2022г. в 15:57ч.]
Обявление за изменение ВКИ-15.pdf [публикувано на 01.04.2022г. в 15:28ч.]
Обявление за възложена поръчка ВКИ-15.pdf [публикувано на 01.04.2022г. в 15:28ч.]
Договор ВКИ15 - 14355.pdf [публикувано на 01.04.2022г. в 15:29ч.]
Обявление за приключил договор ВКИ-15.pdf [публикувано на 04.10.2022г. в 14:26ч.]