Обявление за приключен договор Перфект Медика България ООД.pdf [публикувано на 22.03.2022г. в 14:06ч.]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Феромед 97 ЕООД.pdf [публикувано на 25.10.2022г. в 15:46ч.]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Тримед Медикал ООД.pdf [публикувано на 25.10.2022г. в 15:46ч.]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка РСР ЕООД.pdf [публикувано на 25.10.2022г. в 15:46ч.]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Парамедика ООД.pdf [публикувано на 25.10.2022г. в 15:46ч.]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Канбепа Пакард България ЕООД.pdf [публикувано на 25.10.2022г. в 15:46ч.]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Инфинита ООД.pdf [публикувано на 25.10.2022г. в 15:46ч.]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Илан медицинска апаратура ООД.pdf [публикувано на 25.10.2022г. в 15:46ч.]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ИДСМ ООД.pdf [публикувано на 25.10.2022г. в 15:46ч.]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Емикрон ЕООД.pdf [публикувано на 25.10.2022г. в 15:46ч.]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Екос Медика ООД.pdf [публикувано на 25.10.2022г. в 15:46ч.]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Диамед ООД.pdf [публикувано на 25.10.2022г. в 15:46ч.]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка БТЛ Индъстрийз АД.pdf [публикувано на 25.10.2022г. в 15:46ч.]
Обявление за изпълнен договор Б. Браун Медикал ЕООД.pdf [публикувано на 03.11.2022г. в 14:19ч.]
Обявление за изпълнен договор Тъчмед ЕООД.pdf [публикувано на 03.11.2022г. в 14:19ч.]
Обявление за изпълнен договор Молекюлар Солушънс България ЕООД.pdf [публикувано на 03.11.2022г. в 14:19ч.]
Обявление за изпълнен договор Медкал ЕООД.pdf [публикувано на 03.11.2022г. в 14:19ч.]
Обявление за изпълнен договор Медилем ЕООД.pdf [публикувано на 03.11.2022г. в 14:19ч.]
Обявление за изпълнен договор Медикосервиз ООД.pdf [публикувано на 03.11.2022г. в 14:19ч.]
Обявление за изпълнен договор Интер Бизнес 91 ЕООД.pdf [публикувано на 03.11.2022г. в 14:19ч.]
Обявление за приключване на договор Топ Диагностика ООД.pdf [публикувано на 05.12.2022г. в 16:08ч.]
Обявление за приключване на договор Нидас Сървиз ООД.pdf [публикувано на 05.12.2022г. в 16:08ч.]
Обявление за приключване на договор Инфомед ЕООД.pdf [публикувано на 05.12.2022г. в 16:08ч.]
Обявление за приключване на договор Джи и Хелткеър българия ЕООД.pdf [публикувано на 05.12.2022г. в 16:08ч.]
Обявление за приключване на договор Дарис МС ЕООД.pdf [публикувано на 05.12.2022г. в 16:08ч.]
Обявление за приключване на договор Биомедика България ЕООД.pdf [публикувано на 05.12.2022г. в 16:08ч.]