Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Варненски експертен център по коагулопатии и редки анемии

Експертен център по коагулопатии и редки анемии
УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД, Варна


Ръководител на центъра: проф. д-р Валерия Калева
Дата на обозначаване: 23.02.2016 г.
Контакти: тел. 052 3028 51/до 55; 052 978 321
e-mail: [email protected]
www.svetamarina.com
https://eurobloodnet.eu/

 

 

В Експертния център по коагулопатии и редки анемии (ЕЦКРА) към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна се провежда профилактика, диагностика, лечение, проследяване и медицинска експертиза на деца и възрастни с хемофилия А и В, момичета/жени, носителки на хемофилна наследственост, синдром на Вилебранд-Юргенс, пациенти с редки коагулационни нарушения, таласемични синдроми и други наследствени хемолитични и апластични анемии.

Центърът е разкрит през 2013 г. като Център за лечение на хемофилия и таласемия. Същата година стартира 4-годишна Twinning program с Центъра по хемофилия Бон, Германия, която беше удостоена от Световната федерация по хемофилия (СФХ) с най-високото отличие Twins of the Year 2015. През 2014 г. е приет в Европейската мрежа по хемофилия (EUHANET) като Център за комплексно лечение на хемофилия. През 2016 г. е сертифициран от МЗ като първи в страната Експертен център по редки болести и приет в Европейската мрежа по редки кръвни заболявания (ЕurobBloodNet) като Varna Expert Center of Coagulopathies and Rare Anemias (VECCRA).

Центърът разполага с мултидисциплинарен екип за възрастни и деца, които включват хематолог, кардиолог, ендокринолог, хепатолог, физиотерапевт, рехабилитатор, ортопед, генетик, психолог и социален работник. Специалистите са ангажирани изцяло с диагностиката, лечението и проследяването на заболяванията и техните усложнения като осъществяват и допълнителни консултации при необходимост. Има сформирана лекарска комисия за издаване на протоколи за домашно лечение.

Диагностиката на заболяванията и техните усложнения се осъществяват в пълен обем от диагностичните структури на болницата или от други лаборатории в България и чужбина по програми за сътрудничество или по договор.

Лечебната дейност се провежда според български и международни консенсусно приети терапевтичните алгоритми за лечение на наследствени анемии и коагулопатии. При необходимост се провеждат консултации от водещи специалисти в областта на хемостазиологията и наследствените анемии в Европа.

Работното време е от 8.00 до 15.30 ч. с осигурен свободен и планов достъп на пациентите до медицинските специалисти на центъра. В извън работно време или в случаите на спешност е осигурена денонощна телефонна връзка и пациентите се хоспитализират или получават консултация по телефона.

За контакти: [email protected]

Тел.: +359 52 978 321

         +359 52 978 285


1. АНЕМИЯ НА DIAMOND–BLACKFAN.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
2. АНЕМИЯ НА FANCONI.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
3. БЕТА-ТАЛАСЕМИЯ ИНТЕРМЕДИЯ.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
4. БЕТА-ТАЛАСЕМИЯ МАЙОР.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
5. БОЛЕСТ НА VON WILLEBRAND.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
6. ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА АНТИТРОМБИН IІІ.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
7. ДЕФИЦИТ НА Г6ФД.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
8. КОНГЕНИТАЛНА ДИСЕРИТРОПОЕТИЧНА АНЕМИЯ.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
9. НАСЛЕДСТВЕНА СФЕРОЦИТОЗА.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
10. ПАРОКСИЗМАЛНА НОЩНА ХЕМОГЛОБИНУРИЯ.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
11. РЕДКИ ВРОДЕНИ НАРУШЕНИЯ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕ (FI, FII, FV, FVII, FX, FXI, FXIII, FV+FVIII, ВКЗФ).pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
12. ТРОМБАСТЕНИЯ НА GLANZMANN.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
13. ХЕМОФИЛИЯ А.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]
14. ХЕМОФИЛИЯ В.pdf[публикувано на 07.10.2022г. в 16:44ч.]