Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол 5[публикувано на 31.08.2015г. в 14:47ч.]
Протокол 4 [публикувано на 20.08.2015г. в 9:03ч.]
Протокол 3[публикувано на 26.06.2015г. в 14:35ч.]
Протокол 2[публикувано на 21.04.2015г. в 9:29ч.]
Протокол 1[публикувано на 15.05.2015г. в 13:15ч.]