Решение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка [публикувано на 31.08.2015г. в 15:30ч.]