Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях

Договор 6097 от 01/10/2015 със „Софарма Трейдинг” АД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:26ч.]
Приложение към договор 6097 от 01/10/2015 със „Софарма Трейдинг” АД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:30ч.]
Договор 6106 от 01/10/2015 с „Фьоникс Фарма” ЕООД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:22ч.]
Приложение към договор 6106 от 01/10/2015 с „Фьоникс Фарма” ЕООД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:30ч.]
Договор 6107 от 01/10/2015 с „Медекс” ООД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:20ч.]
Приложение към договор 6107 от 01/10/2015 с „Медекс” ООД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:30ч.]
Анекс към договор 6107 от 01/10/2015 с „Медекс” ООД [публикувано на 09.12.2015г. в 13:37ч.]
Договор 6108 от 01/10/2015 с „Маримпекс -7” ЕООД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:20ч.]
Приложение към договор 6108 от 01/10/2015 с „Маримпекс -7” ЕООД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:30ч.]
Анекс към договор 6108 от 01/10/2015 с „Маримпекс -7” ЕООД [публикувано на 13.11.2015г. в 18:12ч.]
Договор 6109 от 01/10/2015 с „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:05ч.]
Приложение към договор 6109 от 01/10/2015 с „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:30ч.]
Договор 6110 от 01/10/2015 с „Про Фармация” ЕООД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:25ч.]
Приложение към договор 6110 [публикувано на 26.10.2015г. в 18:30ч.]
Договор 6111 от 01/10/2015 с „Химимпорт Фарма” АД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:14ч.]
Приложение към договор 6111 от 01/10/2015 с „Химимпорт Фарма” АД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:30ч.]
Договор 6112 от 01/10/2015 с „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” AД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:27ч.]
Приложение към договор 6112 от 01/10/2015 с „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” AД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:30ч.]
Договор 6113 от 02/10/2015 с „Б. Браун Медикал” ЕООД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:06ч.]
Приложение към договор 6113 от 02/10/2015 с „Б. Браун Медикал” ЕООД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:30ч.]
Договор 6114 от 01/10/2015 с „Екофарм” ЕООД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:17ч.]
Приложение към договор 6114 от 01/10/2015 с „Екофарм” ЕООД [публикувано на 26.10.2015г. в 18:30ч.]