Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

5941_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 10:19ч.]
5941_09_2015.jpg[публикувано на 16.10.2015г. в 7:45ч.]
5941_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 11:12ч.]
5941_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 12:03ч.]
5941_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:54ч.]
5941_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:22ч.]
5941_02_2016.jpg[публикувано на 17.03.2016г. в 8:04ч.]
5941_04_2016.jpg[публикувано на 16.05.2016г. в 8:00ч.]
5941_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 16:15ч.]
5941_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 13:14ч.]