2015-11 Основен ремонт, реконструкция и промяна на предназначение на помещения, находящи се на партерния етаж на високото тяло в бл. 6 в стерилизационна база на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна

Архитектура [публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
ВиК [публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
ЕЕ [публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
ЕЛ [публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
Конструкции [публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
ОВК [публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
ПБЗ [публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
Пожарна безопасност [публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
Пожароизвестяване [публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
Технология [публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
Документация [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Обявление за обществена поръчка [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 10 към документация - списък технически лица [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 11 към документация - декларация за разположение на специалисти [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 12 към документация - техническо предложение СМР [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 13 към документация - списък на документите [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 1 към документация - оферта [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 2 към документация - декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 3 към документация - декларация-справка по чл.51, ал.1 и 2 от ЗОП [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 4 към документация - декларация по чл. 55, ал.7 [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 5 към документация - декларация за подизпълнители [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 6 към документация - декларация от подизпълнители [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 7 към документация - декларация за минимална цена на труда [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 8 към документация за приемане проекта на договор [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 9 към документация - декларация за застраховка [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Решение за откриване на процедура [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]