Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2015-11 Основен ремонт, реконструкция и промяна на предназначение на помещения, находящи се на партерния етаж на високото тяло в бл. 6 в стерилизационна база на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна

Архитектура[публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
ВиК[публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
ЕЕ[публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
ЕЛ[публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
Конструкции[публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
ОВК[публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
ПБЗ[публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
Пожарна безопасност[публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
Пожароизвестяване[публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
Технология[публикувано на 12.05.2015г. в 8:53ч.]
Документация[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Обявление за обществена поръчка[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 10 към документация - списък технически лица[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 11 към документация - декларация за разположение на специалисти[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 12 към документация - техническо предложение СМР[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 13 към документация - списък на документите[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 1 към документация - оферта[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 2 към документация - декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 3 към документация - декларация-справка по чл.51, ал.1 и 2 от ЗОП[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 4 към документация - декларация по чл. 55, ал.7 [публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 5 към документация - декларация за подизпълнители[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 6 към документация - декларация от подизпълнители[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 7 към документация - декларация за минимална цена на труда[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 8 към документация за приемане проекта на договор[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Приложение 9 към документация - декларация за застраховка[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]
Решение за откриване на процедура[публикувано на 14.05.2015г. в 13:28ч.]