Решение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка [публикувано на 12.09.2015г. в 14:33ч.]