Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Освобождаване на гаранция за участие [публикувано на 05.10.2015г. в 15:37ч.]
Освобождаване на гаранция за участие [публикувано на 05.10.2015г. в 15:37ч.]
Освобождаване на гаранция за участие [публикувано на 05.10.2015г. в 15:40ч.]
Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 17.11.2015г. в 10:02ч.]