Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

6115_01_2016.jpg [публикувано на 17.02.2016г. в 17:14ч.]
6115_03_2016.jpg [публикувано на 18.04.2016г. в 13:14ч.]
6115_04_2016.jpg [публикувано на 16.05.2016г. в 7:47ч.]