Приложение към протокол 3 [публикувано на 17.07.2015г. в 12:52ч.]
Протокол 3 стр.4 [публикувано на 17.07.2015г. в 12:52ч.]
Протокол 3 стр.1-3 [публикувано на 17.07.2015г. в 12:52ч.]
Протокол 2 стр.2 [публикувано на 09.07.2015г. в 15:01ч.]
Протокол 2 стр.1 [публикувано на 09.07.2015г. в 15:01ч.]
Протокол 1 стр.3 [публикувано на 26.06.2015г. в 12:35ч.]
Протокол 1 стр.1-2 [публикувано на 26.06.2015г. в 12:35ч.]