Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Приложение към протокол 3[публикувано на 17.07.2015г. в 12:52ч.]
Протокол 3 стр.4[публикувано на 17.07.2015г. в 12:52ч.]
Протокол 3 стр.1-3[публикувано на 17.07.2015г. в 12:52ч.]
Протокол 2 стр.2[публикувано на 09.07.2015г. в 15:01ч.]
Протокол 2 стр.1[публикувано на 09.07.2015г. в 15:01ч.]
Протокол 1 стр.3[публикувано на 26.06.2015г. в 12:35ч.]
Протокол 1 стр.1-2[публикувано на 26.06.2015г. в 12:35ч.]