Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 03.08.2015г. в 9:20ч.]
Освобождаване на гаранция за участие [публикувано на 12.08.2015г. в 12:09ч.]
Освободени гаранции за участие [публикувано на 15.09.2015г. в 9:40ч.]