Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2015-15 Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна