Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка

Договор 6098 от 15.09.2015 г. с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД[публикувано на 02.10.2015г. в 16:45ч.]
Договор 6099 от 15.09.2015 г. с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД[публикувано на 02.10.2015г. в 16:45ч.]
Договор 6100 от 15.09.2015 г. с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД[публикувано на 02.10.2015г. в 16:45ч.]
Договор 6101 от 15.09.2015 г. с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД[публикувано на 02.10.2015г. в 16:45ч.]
Договор 6102 от 15.09.2015 г. с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД[публикувано на 02.10.2015г. в 16:45ч.]
Договор 6103 от 15.09.2015 г. с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД[публикувано на 02.10.2015г. в 16:45ч.]
Договор 6104 от 15.09.2015 г. с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД[публикувано на 02.10.2015г. в 16:45ч.]