Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Приложение към протокол 3 [публикувано на 15.07.2015г. в 11:12ч.]
Протокол 3 стр.12 [публикувано на 15.07.2015г. в 11:12ч.]
Протокол 3 стр.1-11 [публикувано на 15.07.2015г. в 11:12ч.]
Протокол 2 стр.2 [публикувано на 08.07.2015г. в 16:01ч.]
Протокол 2 стр.1 [публикувано на 08.07.2015г. в 16:01ч.]
Протокол 1 стр.3 [публикувано на 03.07.2015г. в 11:07ч.]
Протокол 1 стр.1-2 [публикувано на 03.07.2015г. в 11:07ч.]