Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите

6044_10_2015.jpg [публикувано на 17.11.2015г. в 10:59ч.]
6041_10_2015.jpg [публикувано на 17.11.2015г. в 10:59ч.]
6041_11_2015.jpg [публикувано на 17.12.2015г. в 11:57ч.]
6044_12_2015.jpg [публикувано на 18.01.2016г. в 9:46ч.]
6041_12_2015.jpg [публикувано на 18.01.2016г. в 9:46ч.]
6040_12_2015.jpg [публикувано на 18.01.2016г. в 9:46ч.]
6039_12_2015.jpg [публикувано на 18.01.2016г. в 9:46ч.]
6044_01_2016.jpg [публикувано на 17.02.2016г. в 17:17ч.]
6043_01_2016.jpg [публикувано на 17.02.2016г. в 17:17ч.]
6042_01_2016.jpg [публикувано на 17.02.2016г. в 17:17ч.]
6041_01_2016.jpg [публикувано на 17.02.2016г. в 17:17ч.]
6040_01_2016.jpg [публикувано на 17.02.2016г. в 17:17ч.]
6039_01_2016.jpg [публикувано на 17.02.2016г. в 17:17ч.]
6043_02_2016.jpg [публикувано на 18.03.2016г. в 7:54ч.]
6042_02_2016.jpg [публикувано на 18.03.2016г. в 7:54ч.]
6040_02_2016.jpg [публикувано на 18.03.2016г. в 7:54ч.]
6039_02_2016.jpg [публикувано на 18.03.2016г. в 7:54ч.]
6044_03_2016.jpg [публикувано на 18.04.2016г. в 13:17ч.]
6043_03_2016.jpg [публикувано на 18.04.2016г. в 13:17ч.]
6042_03_2016.jpg [публикувано на 18.04.2016г. в 13:17ч.]
6041_03_2016.jpg [публикувано на 18.04.2016г. в 13:17ч.]
6044_04_2016.jpg [публикувано на 16.05.2016г. в 7:49ч.]
6042_04_2016.jpg [публикувано на 16.05.2016г. в 7:49ч.]
6041_04_2016.jpg [публикувано на 16.05.2016г. в 7:49ч.]
6040_04_2016.jpg [публикувано на 16.05.2016г. в 7:49ч.]
6039_04_2016.jpg [публикувано на 16.05.2016г. в 7:49ч.]
6044_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 15:13ч.]
6043_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 15:13ч.]
6042_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 15:13ч.]
6041_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 15:13ч.]
6040_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 15:13ч.]
6039_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 15:13ч.]
6044_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 12:41ч.]
6043_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 12:41ч.]
6042_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 12:41ч.]
6041_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 12:41ч.]
6040_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 12:41ч.]
6039_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 12:41ч.]
6044_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 9:56ч.]
6043_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 9:56ч.]
6042_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 9:56ч.]
6041_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 9:56ч.]
6040_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 9:56ч.]
6039_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 9:56ч.]
6043_08_2016.jpg [публикувано на 19.09.2016г. в 9:43ч.]
6042_08_2016.jpg [публикувано на 19.09.2016г. в 9:43ч.]
6040_08_2016.jpg [публикувано на 19.09.2016г. в 9:43ч.]
6039_08_2016.jpg [публикувано на 19.09.2016г. в 9:43ч.]
6044_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:30ч.]
6042_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:30ч.]
6041_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:30ч.]
6040_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:30ч.]
6039_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:30ч.]
6043_10_2016.jpg [публикувано на 15.11.2016г. в 9:15ч.]
6042_10_2016.jpg [публикувано на 15.11.2016г. в 9:15ч.]
6041_10_2016.jpg [публикувано на 15.11.2016г. в 9:15ч.]
6040_10_2016.jpg [публикувано на 15.11.2016г. в 9:15ч.]
6039_10_2016.jpg [публикувано на 15.11.2016г. в 9:15ч.]
6044_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 14:57ч.]
6043_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 14:57ч.]
6042_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 14:57ч.]
6040_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 14:57ч.]
6039_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 14:57ч.]
6043_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:54ч.]
6042_12_2016-2.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:54ч.]
6042_12_2016-1.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:54ч.]
6040_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:54ч.]
6039_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:54ч.]