Решение от 14/07/2015 за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка [публикувано на 14.07.2015г. в 16:10ч.]