Протокол 1 от 14/07/2015 [публикувано на 14.07.2015г. в 16:16ч.]
Протокол 2 от 17/07/2015 стр.2 [публикувано на 17.07.2015г. в 12:54ч.]
Протокол 1 от 17/07/2015 стр.1 [публикувано на 17.07.2015г. в 12:54ч.]