Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Освобождаване на гаранция за участие [публикувано на 23.07.2015г. в 15:39ч.]