Договор 6022 от 22/07/2015 „Сименс Хелткеър“ ЕООД стр.5 [публикувано на 28.07.2015г. в 9:49ч.]
Договор 6022 от 22/07/2015 „Сименс Хелткеър“ ЕООД стр.4 [публикувано на 28.07.2015г. в 9:49ч.]
Договор 6022 от 22/07/2015 „Сименс Хелткеър“ ЕООД стр.1-3 [публикувано на 28.07.2015г. в 9:49ч.]