Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

АД-1395 от 19/06/2015 Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя нови хемодиализни апарата