Договор 5972 от 13.07.2015 г. с „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД [публикувано на 15.07.2015г. в 9:31ч.]