Информация за датите, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

6178_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 15:14ч.]
6178_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 12:42ч.]
6178_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 9:57ч.]
6178_08_2016.jpg [публикувано на 19.09.2016г. в 9:44ч.]
6178_10_2016.jpg [публикувано на 15.11.2016г. в 9:16ч.]
6178_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 15:01ч.]
6178_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:56ч.]