Решение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка [публикувано на 03.11.2015г. в 18:08ч.]