Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол 1 [публикувано на 12.10.2015г. в 14:00ч.]
Протокол 2 [публикувано на 13.10.2015г. в 16:33ч.]
Протокол 3 [публикувано на 28.10.2015г. в 17:23ч.]
Протокол 4 [публикувано на 28.10.2015г. в 17:23ч.]
Протокол 5 [публикувано на 03.11.2015г. в 18:06ч.]