Приложение към 5998 от 20/07/2015 „Булмед 2000“ ЕООД [публикувано на 03.08.2015г. в 8:30ч.]
Договор 5998 от 20/07/2015 „Булмед 2000“ ЕООД стр.5 [публикувано на 03.08.2015г. в 8:30ч.]
Договор 5998 от 20/07/2015 „Булмед 2000“ ЕООД стр.1-4 [публикувано на 03.08.2015г. в 8:30ч.]