Приложение към 6001 от 20/07/2015 „Парамедика“ [публикувано на 03.08.2015г. в 14:00ч.]
Договор 6001 от 20/07/2015 „Парамедика“ стр.5 [публикувано на 03.08.2015г. в 14:00ч.]
Договор 6001 от 20/07/2015 „Парамедика“ стр.1-4 [публикувано на 03.08.2015г. в 14:00ч.]