Приложение към 6002 от 20/07/2015 „Диамед“ ООД [публикувано на 03.08.2015г. в 14:00ч.]
Договор 6002 от 20/07/2015 „Диамед“ ООД стр.5 [публикувано на 03.08.2015г. в 14:00ч.]
Договор 6002 от 20/07/2015 „Диамед“ ООД стр.1-4 [публикувано на 03.08.2015г. в 14:00ч.]