Приложение към 6003 от 20/07/2015 „Сервизмед“ ООД [публикувано на 03.08.2015г. в 8:30ч.]
Договор 6003 от 20/07/2015 „Сервизмед“ ООД стр.5 [публикувано на 03.08.2015г. в 8:30ч.]
Договор 6003 от 20/07/2015 „Сервизмед“ ООД стр.1-4 [публикувано на 03.08.2015г. в 8:30ч.]