Приложение към 6009 от 20/07/2015 „БК Медикал“ ЕООД [публикувано на 03.08.2015г. в 8:30ч.]
Договор 6009 от 20/07/2015 „БК Медикал“ ЕООД стр.5 [публикувано на 03.08.2015г. в 8:30ч.]
Договор 6009 от 20/07/2015 „БК Медикал“ ЕООД стр.1-4 [публикувано на 03.08.2015г. в 8:30ч.]