Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие

Решение за промяна [публикувано на 03.07.2015г. в 13:06ч.]