Публична покана [публикувано на 19.06.2015г. в 11:17ч.]