Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие

Решение за промяна [публикувано на 17.06.2015г. в 8:38ч.]