Променена документация [публикувано на 17.06.2015г. в 8:38ч.]