Приложение към документация [публикувано на 10.03.2015г. в 13:14ч.]