Приложение към документация [публикувано на 04.03.2015г. в 14:52ч.]