Проф. д-р Теодора Димитрова е новият декан на Факултета по обществено здравеопазване в МУ-Варна
18.06.2024

Проф. д-р Теодора Димитрова е новият декан на Факултета по обществено здравеопазване в МУ-Варна

Проф. д-р Теодора Димитрова е новият декан на Факултета по обществено здравеопазване в МУ-Варна. Тя бе избрана с голямо мнозинство от членовете на Общото събрание на факултета. Отчетно изборното събрание се проведе на 17 юни 2024г. За председател на Общото събрание на Факултета бе избрана отново проф. Силвия Борисова от Катедрата по здравни грижи.

Визитка: Проф. д-р Теодора Димитрова, д.м. е родена на 02.08.1974 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва висше образование по медицина във МУ-Варна през 1998 г. и по Здравен мениджмънт през 2016 г. От 2004 г. е асистент в катедра Хигиена на МУ – Варна. Придобити специалности: Трудова медицина (2006) и Хигиена на детско-юношеската възраст (2019). През 2010 г. защитава дисертационен труд на тема: „Условия на труд и атмосферни замърсители като рисков фактор за остър миокарден инфаркт". Придобива Академична длъжност „Доцент“ и е избрана за Ръководител на Катедра по хигиена и епидемиология през 2012 г., а от 2018 г е Професор в същата Катедра.

Автор е на монографията „Морска трудова медицина. Психо-физиологични и организационни фактори при работа на море. Експертиза на медицинска годност на морските лица" (2018, Университетско издателство, МУ-Варна) и на над 80 публикации и много участия в национални и международни форуми. Основните научни разработки са в областта на трудовата медицина, качеството на атмосферния въздух, храненето и профилактиката на заболяванията в детска възраст.

Повишава квалификацията си в следните области: Морска трудова медицина в Института по морска трудова медицина и тропическа медицина в Гдиня, Полша през 2002 г.; Хигиена, околна среда и трудова медицина в Скопие, Македония през 2011 г.; Лидерство в здравеопазването в Научния център по иновации в здравеопазването на Университета в Утрехт, Нидерландия през 2015 г. и др.

Научен ръководител e на 9 докторанти, трима от които успешно защитили и дипломанти в магистърските програми по Опазване и контрол на общественото здраве, Здравен мениджмънт, Обществено здравеопазване и Управление на здравните грижи.

 

Бъдещи медицински сестри от МУ-Варна проследиха детското здравеопазване от миналото в Музея по история на медицината
18.06.2024

Бъдещи медицински сестри от МУ-Варна проследиха детското здравеопазване от миналото в Музея по история на медицината

Как са се грижели за детското здраве в миналото предците ни – това научиха студентите от специалност „Медицинска сестра“ към МУ-Варна след посещение в Музея по история на медицината. Любознателните студенти се запознаха с исторически материали, свързани със здравното обслужване на населението в първата половина на ХХ век, с акцент върху профилактичните грижи за деца до 7-годишна възраст.

В непринуден разговор, продиктуван от историческата беседа, бъдещите медицински сестри анализираха детайли по възникването и развитието на детските здравно-съвещателни станции. Те са предвестници на съвременните детски консултации, които са първа форма на общественоздравна грижа за децата. Целта на посещението бе студентите да оценят приноса на пионерите в областта на детското здраве за повишаване на родителската здравна култура и за намаляване на социалните здравни неравенства при децата до 7-годишна възраст.

Бяха изведени факторите, осигурили успешността на този културен феномен. Студенти, преподаватели и историци дискутираха възможността за трансформирането им в съвременни и бъдещи практики на здравни грижи за деца в съвременни условия.

Благодарение на екипа от музея студентите имаха възможност да се запознаят с изключителните експонати и колекции и внимателно да изучат развитието на медицината от древността до наши дни. Това посещение им разкри още едно богатство на музея, неговата библиотека, където се докоснаха до ценна и разнообразна литература от над 5000 заглавия.

 

Галерия

 

 

 

Изложба, посветена на д-р Данаил Шишков, показва Музеят по история на медицината
18.06.2024

Изложба, посветена на д-р Данаил Шишков, показва Музеят по история на медицината

65 години от смъртта на д-р Данаил Шишков се навършват през 2024 г. По този повод Музеят по история на медицината към МУ-Варна припомня живота и делото му в изложба. Повечето жители на Варна познават Шишковата градинка в центъра на града, знаят къде е и имат визуална представа как изглежда. Малцина обаче свързват името ѝ с д-р Шишков, който е бил управител на дарителска болница „Параскева Николау“. Д-р Данаил Шишков е български лекар и предприемач със заслуги към курортния туризъм във Варна. Роден е на 25 октомври 1876 в Ловеч, в семейството на Яким Шишков. Завършва медицина в Сорбоната, в Париж.

 

Назначен е за общински лекар, управляващ общинската болница „Параскева Николау“ във Варна с постановление от 27 юни 1921 на Тричленната комисия на Варненската градска община. След обвинения за безстопанственост седмица по-късно Тричленната комисия определя в зданието на същата болница да се устрои и организира с общински средства морски санаториум, като за управител-лекар да се назначи д-р Шишков.

 

През този период той управлява и частен санаториум във Варна, който през 1923 г. се помещава в зданието на хотел „Ню Йорк“, на площад „Мусала“. В същата сграда се помещава Териториална дирекция „Местни данъци“.

 

През 1926 г. варненският акушер-гинеколог д-р Данаил Шишков закупува голям парцел земя и възлага на инж. Георги Бърнев строителството на най-високата по това време сграда във Варна – „Курортен дом „Здраве“ – частна клиника с пансион за летовници.

 

Внимателно и грижливо планирана, клиниката разполага с 40 стаи, на всеки етаж има балкони, оформена е тераса, на които курортистите са имали възможност за слънчеви бани. Това, както и самото разположение на сградата – близо до Морската градина и морския бряг, се е рекламирало като предимство в клиниката да бъде получено цялостно и качествено лечение и укрепване на човешкото тяло. Във време, в което Варна се превръща в притегателен морски курорт, привличащ туристи не само от България, но и от чужбина, клиниката на д-р Шишков е една от най-реномираните и луксозните в града.

 

По онова време районът около санаториума се нарича Ченгене пазар и в него преобладават ниските дървени сгради, като липсата на тротоари и паваж прави място неприветливо и неугледно – прашно през лятото и кално през зимата.

 

Възмутен от състоянието на площада, д-р Шишков закупува дялан камък за тротоарите и гранитни павета. Той ръководи и работата на строителите. Общината ангажира Антон Новак със залесяването на площада с дървета рожков, които варненският архитект Дабко Дабков закупува от Италия. Д-р Шишков лично ръководи и организира строителните работи и се уверява в правилното изпълнение на идейния проект. През 1928 г. площадът е открит.

Поради инициативността на д-р Шишков и дарителството на средства сред варненци този площад започва да се нарича „Д-р Шишковата градина“.

 

Изложбата, посветена на д-р Шишков, който е тясно свързан с болница „Параскева Николау“, съдържа инструменти от медицинската му практика, архивни кадри от семейния албум, които досега не са били достояние на обществеността и документи. Медицинските инструменти и копията на снимковия материал са дарени от внука на д-р Данаил Шишков – проф. д-р Риналдо Шишков. Експозицията ще остане в Музея по история на медицината до края на месец септември 2024 г.

Работен семинар на тема „Трансплантация на хемопоетични стволови клетки“ се проведе в МУ-Варна по проект TRANSTEM
14.06.2024

Работен семинар на тема „Трансплантация на хемопоетични стволови клетки“ се проведе в МУ-Варна по проект TRANSTEM

Виж видеото тук

Работен семинар на тема „Хемопоетична стволова трансплантация“ бе организиран по проект TRANSTEM в МУ-Варна. На събитието, което се проведе на 1 юни 2024г. в Аудитория 1 на МУ-Варна, участваха специалисти от трансплатационни центрове в София и Варна и хематолози от цялата страна. Международен гост-лектор бе д-р Мария Стамули от Университетската болница в Атина, Гърция.

Научното събитие бе открито от проф. д-р Виолета Йотова, зам. ректор „Наука“ в МУ-Варна, която се обърна към присъстващите с думите:  „Ние трябва да създадем научен продукт, защото от нас се очаква да се развива клиничната практика. Всичко, което правим, трябва да бъде в полза на пациентите и подобряване на медицинските грижи за тях.“

Проф. д-р Игор Резник, Координатор на проект TRANSTEM обясни: „Обсъдихме възможностите за провеждане на съвместни изследвания и за съвместно ползване на аудиториите. Голямо внимание обърнахме на разбора на пациентите, които в момента са в клиниките и при които има реални въпроси, но няма ясни решения. Обменихме експертни мнения, като поставихме въпросите пред аудиторията и вариантите за лечение.“

В събитието участваха младите изследователи от проект TRANSTEM, хематолози, педиатри, генетици и имунолози от МУ-Варна. Работният семинар, който ще има продължение през 2025г., демонстрира транслационния капацитет на TRANSTEM да прекрачи прага от фундаментална наука към клинично приложение.

 

  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6