Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 30.11.2022

  Кандидатствайте за студентска тримесечна мобилност по проект №BG05M2OP001-2.016-0025

   

  ОБЯВЛЕНИЕ

  № 110-2085 / 28.11.2022

   

  Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  чети още
  • 29.11.2022

  Филиал Шумен на МУ-Варна участва в Университетско изложение „Избирам България“

  Филиал Шумен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна бе представен в първото Университетско изложение „Избирам България“, което се проведе  на 26.11.2022 г. във фоайето на зала Арена Шумен. В събитието участваха над 70 студенти от 21  университета от Варна, Пловдив, Плевен, Русе, Шумен, София и Велико Търново. Целта на изложението бе  да помогне на младежите да направят отговорен и информиран избор за своето бъдеще, избирайки университет в България. Към изложението проявиха интерес повече от 300 кандидат-студенти от област Шумен и региона.

  чети още
  • 26.11.2022

  Дипломираха се 352-ма лекари от факултета по „Медицина“ от Випуск 2022 на МУ-Варна

  352-ма абсолвенти от Факултета по медицина на МУ-Варна се дипломираха на тържествена церемония в Двореца на културата и спорта. Официалното събитие се състоя на 26.11.2022 г., а редом с българските си колеги, дипломите си получиха и представители на държавите Великобритания, Германия, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Либия, Люксембург, Молдова, Намибия, Норвегия, Русия, Швеция и Япония, обучавали се в англоезичната програма по медицина. В българоезичната програма, освен български студенти, се обучават и техни колеги от Северна Македония, Украйна и Руската Федерация.

  чети още
  • 24.11.2022

  Ректорът на МУ-Варна и председателят на БАН подписаха рамково споразумение за сътрудничество

  Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ –  Варна проф. д-р Валентин Игнатов подписаха рамково споразумение за сътрудничество между двете институтиции в областта на научно-изследователската, образователната и иновационната дейност.

  Документът предвижда реализиране на съвместна дейност между висшето училище и институти на Академията в направление биомедицина, като разработване на научно-изследователски проекти, научно-приложна, експертна и информационна дейност, както и инициативи за обучение на студенти от различни образователно-квалификационни степени – специализанти, дипломанти, докторанти.

  чети още