Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 19.10.2022

  УМБАЛ „Света Марина“ - Варна приключи деветмесечието с отлични резултати

  Варненската университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” продължава да постига отлични резултати при осъществяването на своята дейност.

  В УМБАЛ „Света Марина“ – Варна функционира най-модерна апаратура, успешно се прилагат уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение. От началото на 2022г. до 30.09.2022г. през лечебното заведение са преминали общо 37 145 пациенти, в спешните кабинети са прегледани 28 587 лица, потърсили медицинска помощ. За същия период са проведени 36 костномозъчни трансплантации, от които 25 автоложни и 11 алогенни, с което общият брой на извършените костномозъчни трансплантации от разкриването на центъра през 2015г. става 229. Няма друго лечебно заведение в страната, в което да се извършва лечение чрез костномозъчна трансплантация на стволови клетки и на възрастни, и на деца. Болни от цялата страна търсят диагностика и лечение в университетска болница „Света Марина“, като за периода 01.01. 2022г. - 30.09.2022г. лекуваните пациенти от други населени места извън Варна са близо 11 000.

    УМБАЛ „Света Марина“-Варна е най-високо технологичната болница в страната и единствената, в която се осигурява пълно, комплексно лечение на онкологично болни пациенти. Разполага с два ядрено магнитни резонанса, три ангиографа, два супермодерни скенера, най-модерните ПЕТ-скенер и СПЕКТ-скенер, три линейни ускорителя, ехографи, ендоскопи, робот за разтваряне на цитостатици, роботизирана хирургия, модерна болнична информационна система, център за транслационна медицина, клетъчна терапия и др.

  Университетската болница е център за иновации в областта на медицинските технологии, методите за борба със социално-значимите заболявания, здравния мениджмънт, университетското образование и наука и оказва методично ръководство на лечебните заведения в региона и страната.

  Основана с капитал 19 491 000лв., днес регистрираният капитал на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е 50 177 260лв. Лечебното заведение постоянно подобрява финансовите си показатели. Към настоящия момент болницата няма просрочени задължения към доставчици, нито непокрити загуби от минали години. Коефициентът на абсолютна ликвидност към 30.09.2022г. е 2,04, или наличните парични средства са напълно достатъчни да покрият всички задължения, което е критерий за изключително успешния мениджмънт в условията на криза.

  УМБАЛ „Света Марина“ разполага със стабилен кадрови ресурс. Основната база за обучение на МУ - Варна е работодател на 1 952 служители - дългогодишни опитни професионалисти и новопостъпващи млади специалисти, от които 31 професори, 59 доценти, 54 главни асистенти, 182 асистенти, 178 лекари, 678 специалисти по здравни грижи, 376 санитари и 394 друг персонал, като непрекъснато се инвестира в кариерното им развитие.

  Най-големият капитал на УМБАЛ “Света Марина” са именно хората, които работят в нея. Затова през 2022г. ръководството на лечебното заведение увеличи заплатите на всички служители, като средните брутни трудови възнаграждения за деветмесечието на 2022г. възлизат на 12 214,24 лв. за началник на клиника , 4 325,00 лв. за лекар , 2 479,27 лв. за специалист по здравни грижи и 1 479,22 лв. за друг персонал, или средното брутно трудово възнаграждение в университетската болница за периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. възлиза на 2 606,08лв.

  Стратегическо предимство за развитието на УМБАЛ “Света Марина” е уникалната за страната колаборация с Медицински университет - Варна, на когото са предоставени правата на принципала по управлението на лечебното заведение. Голяма част от служителите в болницата са и университетски преподаватели. Наред с лечебно-диагностичната дейност в университетската болница се извършва и огромна по обем научно-изследователска дейност и не случайно Медицински университет - Варна за пореден път е на първо място сред медицинските университети в България.

  МУ - Варна и УМБАЛ “Света Марина” гарантират кариерното развитие на служителите си, както в своите структури, така и осигуряват квалифицирани кадри и за други лечебни заведения и населени места. Безспорен е приносът на МУ - Варна към българското здравеопазване с разкриването на филиалите за обучение на медицински сестри и акушерки в гр. Сливен, Шумен и Велико Търново.

   В Деня на българския лекар ръководството на университетската болница изказва своята огромна благодарност към всички служители за високия професионализъм, безкомпромисното качество на медицинските услуги, които оказват на пациентите и пожелава здраве, щастие и успехи на тях и техните семейства.

   

  • 19.10.2022

  Доц. д-р Диана Петкова оглави за пореден път Българското дружество по белодробни болести

  Доц. д-р Диана Петкова от Клиниката по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ “Св. Марина” – Варна и преподавател в МУ - Варна за пореден път бе избрана за председател на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести. Това се случи по време на осмия конгрес на Българското дружество по белодробни болести, който се проведе от 13 до 16 октомври 2022 г. в хотел “Интернационал” в КК „Златни пясъци“ край Варна.

  чети още
  • 19.10.2022

  Академична лекция за 3D принтиране и пациент-центричност ще се проведе на 28 октомври в МК - Варна

  Академична лекция, организирана от  Учебен сектор „Помощник - фармацевт“ ще се проведе на 28.10.2022 г. от 10:30 часа в зала 112 на Медицински колеж. Темата е „3D принтиране и пациент-центричност?! Как да проправим пътя към по-добро здравеопазване?“. Лектор ще бъде проф. Милен Димитров, д.ф. - заместник декан по учебната работа във Фармацевтичния факултет на Медицински Университет – София.  Всички преподаватели и студенти, за които темата на лекцията представлява интерес, могат да я проследят.

  чети още
  • 18.10.2022

  Свободен е достъпът до Dentistry & Oral Sciences Source и Dynamed до края на 2022 г.

  На вниманието на практикуващите дентални медици, студенти, преподаватели и изследователи, университетска библиотека на МУ – Варна съобщава, че до края на 2022 г. е свободен достъпът до Dentistry & Oral Sciences Source и Dynamed.

  Dentistry & Oral Sciences Source™ (DOSS) e онлайн база данни за практикуващи дентални медици, студенти, преподаватели и изследователи. Тя предлага колекция от водещи списания по дентална медицина и орални науки.

  чети още