Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 05.09.2022

  Честит 6 септември!

  Уважаеми колеги,

  Скъпи студенти,

  Всяка историческа дата, подпечатана с кръвта на предците ни, носи своя героизъм и тежи с особена сила по страниците на националната ни летопис. Съединението на Северна и Южна България има решаващо значение за по-нататъшното развитие на страната ни. България се превръща в сериозен фактор на Балканите.

  На това събитие дължим и девиза, изписан над входа на Народното събрание: „Съединението прави силата“. Всяка година на 6 септември с гордост се връщаме назад във времето, за да черпим вдъхновение от обединителите на нашата нация.

  Съединението на Княжество България с Източна Румелия и днес блести със своята безкористност, с народния стремеж за справедливост. Нашите предци застават като един в защита на това историческо дело. През тези първи години от историята на свободна България се оформя онова чувство за дълг, с което българите защитават Отечеството ни през столетията.

  Още Кубрат оставя на синовете си завета, че само неделими може да оцелеем през превратностите на времето. Нека помним, че сме силни само тогава, когато сме заедно и заедно можем повече.

  Пожелавам здраве и просперитет на цялата нация!

   

  Честит празник!

                                                                                                                                        Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

    Ректор на Медицински университет

  „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

   

  • 02.09.2022

  Донорска ситуация, реализирана от екип на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна, спаси два живота

  Донорска ситуация на 29 август, реализирана от опитния екип на Клиника по анестезиология и интензивно лечение с началник проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна, стана причина за спасяването на два живота, съобщиха от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. На 30 срещу 31 август медицински екипи от Александровска болница извършиха две бъбречни трансплантации. Реципиенти са 29-годишна жена и 55-годишен мъж. Пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в лечебното заведение. Донор е 32-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив. Семейството на младия мъж, въпреки тежката загуба, взема благородното решение да дари органите и по този начин да даде шанс за живот на чакащи за трансплантация наши съграждани. В процеса по донорство и трансплантация бяха ангажирани медицински екипи на двете лечебни заведения, на спешната медицинска помощ и на Българските военновъздушни сили.

  чети още
  • 01.09.2022

  Министерство на здравеопазването трябва да субсидира инфекциозните болници

  Тази седмица от университетската болница във Варна „Св. Марина за пореден път поискаха помощ от държавата и общината, за да се построи и оборудва нова сграда с апаратура, в която да се премести дейността на двете им клиники по инфекциозни болести, както и да се промени начинът на финансиране на дейността. Защо се стигна дотук и защо сякаш инфекциозните структури остават нелюбимото дете на българското здравеопазване, попитахме проф. д-р Красимир Иванов, дмн. Той е председател на Асоциацията на университетските болници в България.

  - Проф. Иванов, има ли нежелание от лечебните заведения да се занимават с инфекциозни болести?

  - Няма нежелание, особено във Варна, защото няма как да съществува Медицински университет, в който да не се преподават инфекциозни болести. Така че тази болница, независимо че е губеща структура, е необходима, както на града, така и на университета, но най-вече на хората, които живеят в Североизточна България, защото друга инфекциозна болница тук няма. В случая не става дума за нежелание, а за една абсурдна ситуация, в която дейността се заплаща от НЗОК и ако искаме да има добри финансови резултати, болницата трябва да има много пациенти, а това е нелогично. Все едно на пожарникарите да се заплаща за броя на пожарите, които са изгасили – тоест, за да бъдат добре, трябва да има много пожари. Необходимо е тази дейност да се финансира от държавата, независимо от броя болни и да се осъществява в помещения, отговарящи на всички съвременни изисквания. Няма как да се развива в сграда, която е проектирана в началото на 50-те години на миналия век и е въведена в експлоатация през 1961 г. Каквито и ремонти да се извършват, тази сграда е морално остаряла, а на Варна й трябва нова, чието изграждане да бъде финансирано целево от държавата.

  чети още
  • 31.08.2022

  О Б Я В А

  Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, на основание Кодекс на труда глава V, раздел IV „Конкурс“ и чл. 17 ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурси за:

  1. 2 /две/ места, за заемане на длъжността „Лекар специализант по инфекциозни болести“ към Първа клиника по инфекциозни болести.
  2. 2 /две/ места, за заемане на длъжността „Лекар специализант по инфекциозни болести“ към Втора клиника по инфекциозни болести.
  3. Изисквания за заемане на длъжността:
   1. образование: висше-магистър по медицина;
   2. членство в БЛС;
   3. лицата да не са осъждани за престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да упражнява професията.
  4. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
   1. първи етап – представяне на документи за допускане на кандидатите до втория етап;
   2. втори етап - теоретичен писмен изпит.
  5. Необходими документи за кандидатстване:
   1. Заявление за участие в конкурс;
   2. Автобиография;
   3. Нотариално заверено копие на диплома от завършено висше медицинско образование, за лица, които не работят в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД; дипломи, издадени от висши учебни заведения в чужбина, се представят заверени и легализирани по съответния ред с превод на български език, ведно с удостоверение от Министерство на здравеопазването за признаване на професионалната квалификация;
   4. Кандидатите, посочени в чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, представят и удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
   5. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (включително от психодиспансера) за лица, които не работят в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, издадено не по-рано от един месец преди датата на представянето му.
  6. Кандидатите депозират документите си в Отдел „Следдипломно обучение” - І етаж, стая № 134, в срок до един месец, считано от датата на публикуване на обявата. След подаване на необходимите документи, на кандидатите лично, срещу подпис, се връчва характеристиката на конкурсната длъжност за запознаване, както и копие от конспекта, по който ще бъде проведен теоретичния писмен изпит.
  7. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен писмено за резултатите от участието му в конкурса.
  8. Със спечелилите конкурсите кандидати ще бъдат сключени трудови договори на основание чл.68 ал.1 т.2 от Кодекса на труда, за срока на специализацията.