Новите насоки в епидемиологията и социалнозначимите заболявания в Европа е темата на научна лекция на 3 октомври в МУ-Варна
29.09.2023

Новите насоки в епидемиологията и социалнозначимите заболявания в Европа е темата на научна лекция на 3 октомври в МУ-Варна

На 3 октомври от 16 ч. в I-ва Аудитория, сграда Ректорат на МУ-Варна ще се състои лекция на проф. Красимира Александрова от Университета Бремен, Германия. Темата е "Нови насоки в епидемиологията на социалнозначимите заболявания в Европа: текущи проучвания и изследователски колаборации". Организатор на събитието е Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването /КСМОЗ/ в МУ-Варна. Научното събитие е предназначено за преподаватели, студенти, докторанти и специализанти, работещи и интересуващи се от проучвания в областта на общественото здраве и епидемиологията на  социалнозначимите заболявания. Лекцията е част от юбилейната програма, посветена на 60-годишнината на КСМОЗ.  

Проф. Красимира Александрова е професор във Факултета по здравни науки към Университет Бремен, Германия и заместник-ръководител на отдела за епидемиологични методи и етиологични изследвания в Института за превантивни изследвания и епидемиология Лайбниц – BIPS, Бремен, Германия от януари 2021 г. Тя има над 20 години опит в областта на епидемиологията и профилактиката на хроничните заболявания. Преди да се присъедини към академичния състав на Университетa Бремен, проф. Александрова  работи като изследовател и ръководител на изследователска група в Немски институт по хранене, Потсдам-Ребрюке, Германия (2009-2020), а преди това като редовен докторант и асистент в Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването в Медицински университет - Варна (2003-2009).

Защитила е хабилитация в областта на молекулярната епидемиология на тема „Взаимозависимост между затлъстяване и колоректален рак: ролята на възпалението в метаболитната дисфункция” в Университета Потсдам, Германия (2020). Има магистърска степен по обществено здраве от Еврейски университет в Йерусалим,  Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine, Израел (2002) и Здравен мениджмънт (1999) от Медицински университет - Варна, както и докторска степен по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, защитена пред Висшата атестационна комисия /ВАК/ през 2009 г. Преподавател по епидемиология в различни университети, вкл. Медицински университет - Варна, Университет Потсдам и Медицински университет Charité Берлин, Германия.

Основните й научни интереси са в областта на молекулярната епидемиология, превенцията на хронични заболявания и ролята на храненето, начина на живот и метаболизма като модифицируеми здравни фактори. Публикациите и включват  повече от 200 оригинални статии и има  Индекс на Хирш /H-индекс/ 50. За работата си върху механизмите, обуславящи връзката между затлъстяването и липсата на физическа активност с колоректалния рак, тя е удостоена с престижната награда Felix Burda за медицина и наука през 2018 г.​

60-годишнината на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването ще бъде отбелязана на 4 октомври в I-ва Аудитория на МУ-Варна
29.09.2023

60-годишнината на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването ще бъде отбелязана на 4 октомври в I-ва Аудитория на МУ-Варна

С юбилейна среща Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването /КСМОЗ/ ще отбележи 60-тата си годишнина.  Събитието ще се проведе на 4 октомври от 11.00 ч. в I-ва Аудитория на МУ-Варна. В документален филм ще бъде представена историята на Катедрата и  ще бъдат почетени личностите, допринесли за създаването, развитието, постиженията и утвърждаването й през годините. На тържественото събитие ще бъдат отличени изявени преподаватели на катедрата през годините, както и институции, с които КСМОЗ осъществява  дългогодишно ползотворно сътрудничество.

Историята на КСМОЗ започва през 1963 г. Нейни ръководители са и.д. проф. д-р Владимир Бояджиев (1963-1974), проф. д-р Иванка Николаева (1975-1980), проф. д-р Кирил Иванов (1980-1988), доц. д-р Невяна Фесчиева (1988-2000), доц. д-р Стоянка Попова (2000-2002), доц. Искра Мирчева (2003-2019) и доц. д-р Наталия Ушева – от 2019 г.  Първите десет години от развитието са посветени на организацията на учебния процес, на първите научни изследвания и  курсове по следдипломна квалификация. Научноизследователската дейност е свързана с актуални здравни и социални проблеми на обществото.  

През 90-те години изследователската работа е фокусирана върху здравето на населението в период на социално-икономически преход. Разширяват се епидемиологичните проучвания върху социалнозначимите заболявания и приложението на нови информационни технологии. Сред приоритетите в научната работа са здравните неравенства; епидемиологията на социално-значимите заболявания; промоцията на здравето; здравната политика; организацията и  качеството в здравеопазването и др.  

Катедрата е инициатор на първия в България  международен TEMPUS проект (1991 г.) в здравеопазването, в рамките на който се осъществяват 15 дългосрочни и средносрочни специализации. Под ръководството или с участието на представители на Катедрата са осъществени над 30 национални и международни проекти и изследвания.

През 2001 г. Катедрата по социална медицина и биостатистика е приета за член на Европейската асоциация на училищата по обществено здравеопазване (ASPHER) и разработва първата в България програма "Магистър по обществено здравеопазване", която е международно призната и започва да се реализира в задочна форма от есента на 2001 г.

С развитието и разширяването на МУ Варна се увеличават и водените от сътрудниците на Катедрата над 95 дисциплини във всички специалности на МУ - Варна, включително и в англоезичното обучение по медицина, дентална медицина, специалностите от ФОЗ, Медицински колеж Варна и филиалите на МУ Варна.  Сътрудниците от Катедрата са гост-преподаватели в чуждестранни висши училища във Франция, Великобритания, Турция и др. Преподавателите са самостоятелни или съавтори на над 90 учебници, учебни помагала и монографии.

На 29 септември Катедра „Педиатрия“ в МУ-Варна ще отбележи 60 години от създаването си
28.09.2023

На 29 септември Катедра „Педиатрия“ в МУ-Варна ще отбележи 60 години от създаването си

На 29 септември 2023 г. в 11.30 часа в Първа аудитория тържествено ще бъде отбелязан 60 годишният юбилей на Катедра „Педиатрия“ в Медицински университет – Варна.

Ще бъдат представени успехите и постиженията на катедрата през годините, нейните представители, допринесли за утвърждаването й като един от водещите учебни, лечебни, диагностично-консултативни и научноизследователски центрове по педиатрия в България. Специално внимание ще бъде обърнато и на младите специалисти от Катедрата.

 

Поздравителен адрес на Ректора на МУ-Варна по случай 25 септември – Световния ден на фармацевта
25.09.2023

Поздравителен адрес на Ректора на МУ-Варна по случай 25 септември – Световния ден на фармацевта

Уважаеми колеги и студенти,

От името на академичното ръководство на МУ-Варна и лично от мое име Ви поздравявам по случай Световния ден на фармацевта 25 септември. Днешният ден е повод да отбележим приноса на фармацевтичната наука в здравеопазването и да подчертаем нейното развитие като една от най-прогресивните области в нашия живот.

В съвременния свят, в който човечеството се изправя пред глобални предизвикателства, свързани с опазването на здравето и живота на хората, фармацията е науката,  която движи медицината напред. Всички ние разчитаме на нови и иновативни медикаменти, които да гарантират адекватно, резултатно и ефективно лечение, да поддържат здравето и да подобряват качеството на живот на хората. Респект и уважение към всички научни екипи, които са намерили призванието си в една изключително сложна и динамично развиваща се наука, изискваща отдаденост в името на живота.

На всички преподавателите от Факултета по фармация към Медицински университет – Варна, на студентите, специализантите и докторантите на Факултета пожелавам здраве и успехи в професионалния им път. Бъдете удовлетворени в работата си и умножавайте успехите си в образователната и научноизследователската дейност.  

Честит празник!

                                                                            Проф. д-р Светослав Георгиев, д.м.

                                                                  Ректор на Медицински университет

                                                                      „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

  1. 19
  2. 20
  3. 21
  4. 22
  5. 23
  6. 25
  7. 26
  8. 27
  9. 28
  10. 29