МУ-Варна бе домакин на 10-та Международна пептидна конференция с участието на 21 научни институции от България и чужбина
19.09.2023

МУ-Варна бе домакин на 10-та Международна пептидна конференция с участието на 21 научни институции от България и чужбина

МУ-Варна бе домакин на 10-та Юбилейна Международна пептидна конференция на Българското пептидно дружество. Научният форум се проведе във Факултета по фармация от 1 до 4 септември под егидата на Ректора на МУ-Варна и със съдействието на Медицински колеж – Варна. Съорганизатори на събитието бяха  Институтът по молекулярна биология на БАН, Институтът по невробиология на БАН, Европейското пептидно дружество, Българското пептидно дружество и Химикотехнологичен и металургичен университет – София.

В научния форум участваха представители на 21 научноизследователски институти, организации и университети от страната и чужбина, както и представители на индустрията. Конференцията бе открита с приветствено слово от заместник-ректор „Научна дейност“ на МУ-Варна  чл. кор. проф. д-р Христина Групчева, която прочете и поздравителен адрес от името на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Светослав Георгиев към всички участници в научния форум и лично към Председателя на Организационния комитет доц. д-р Николай Ц. Цветков. В обръщението беше подчертано значението на съвременната пептидна химия за развитието на  фармацията в световен и национален мащаб.

Пленарен лектор на научния форум бе проф. д-р Анна Мария Папини, водещ изследовател в областта на пептидната химия и практика от Университет Флоренция, Италия. Лекции изнесоха едни от водещите изследователи в областта на пептидите и протеините, като проф. Диана Имхоф (Универистет Бон, Германия), проф. д-р Петер Гмейнер (Университет Ерланген-Нюрнберг, Германия), проф. д-р Илана Гозес (Университет Тел Авив, Израел), проф. д-р Стивън Балетт (Свободен Университет Брюксел, Белгия) и други.

За първи път в рамките на 10та Международния пептидна конференция на Българското пептидно дружество се проведе и интерактивен уъркшоп, организиран от д-р Маркус Гастрейх (BioSolveIT), на който бяха проведени практически занимания за виртуален лекарствен дизайн. Повече от половината участници в постерната сесия бяха млади колеги от страната и чужбина - докторанти, пост-докторанти и млади учени.

По време на научния форум бяха връчени две първи награди за постижения на млади учени. За „Най-добра презентация в областта на пептидната химия“ бе отличена докторант Боряна Борисова от ХТМУ-София. Призът „Най-добра презентация с интердисциплинарен характер“ бе за докторант Мартина Пеева от Института по молекулярна биология на БАН. Международното жури връчи „Наградата за най-добър постер“ на докторант Иван Богданов (ИМБ-БАН).

Председателят на Организационния комитет на 10-та Юбилейна Международна пептидна конференция доц. д-р Николай Ц. Цветков благодари на МУ-Варна за безрезервната подкрепа по организацията и провеждането на научния форум.

Катедрата по Акушерство и гинекология в МУ-Варна организира на 20 септември лекция на тема „Съвременна хормонална контрацепция“
18.09.2023

Катедрата по Акушерство и гинекология в МУ-Варна организира на 20 септември лекция на тема „Съвременна хормонална контрацепция“

Катедрата по акушерство и гинекология към МУ – Варна организира на 20 септември /сряда/  от 15:00 ч. във II-ра аудитория, образователна кампания за повишаване на информираността на студентите на МУ – Варна за контрацептивните методи. Инициативата е във връзка със Световния ден на контрацепцията 26 септември.

Лектор ще бъде ръководителят на Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н. Темата на образователната лекция е „Съвременна хормонална контрацепция“.

През 1960г. видният химик с български произход по бащина линия проф. Карл Джераси създава първата таблетка „антибебе“ – контрацептивен препарат, който позволи на жените да поемат контрола върху своята репродукция и свободата да планират живота си.

26 септември е обявен за Световен ден на контрацепцията по инициатива на организации, занимаващи се с репродуктивно здраве. Отбелязването на Деня на контрацепцията стартира от 2007 година и е част от дългосрочна кампания, насочена към всички жени и мъже в репродуктивна възраст, като идеята е да се понижи нивото на непланирани бременности и аборти по желание.  Целта на кампанията е да насърчи младите хора да говорят за възможностите за предпазване от нежелана бременност и полово-преносими инфекции. За периода 2010-2014 г., 44% от настъпилите бременности в световен мащаб, се оказват непредвидени и нежелани. Това означава, че приблизително 62 на всеки 1000 жени, на възраст между 15 и 44 години, са забременели без да планират и желаят това.

За съжаление, въпреки добре познатите контрацептивни средства, тенденцията е за нарастване на непланираните бременности, респективно и на абортите, и тези данни за особено актуални за България.

 

МУ-Варна участва в среща на деканите и директорите на училища, членуващи в Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване за Европейски регион (ASPHER)
15.09.2023

МУ-Варна участва в среща на деканите и директорите на училища, членуващи в Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване за Европейски регион (ASPHER)

Под надслов „Отразяване на "новото нормално" в образованието и обучението по обществено здраве“ се проведе годишната среща на Деканите и Директори на училища, факултети по обществено здравеопазване, членуващи в Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване за Европейски регион (ASPHER) на 31 август – 02 септември в гр. Дъблин, Ирландия. Факултетът по обществено здравеопазване към Медицински университет - Варна бе единственото висше училище от България с представител на форума -  зам.-деканът по научната дейност доц. д-р Наталия Ушева, д.м.

Основен фокус в представените доклади и проведените дискусии бе поставен върху две теми – отключеното след COVID-пандемията "ново нормално състояние", което общественото здравеопазване трябва да взема под внимание и съдържанието на учебните планове и програми, които да са релевантни на променящата се обстановка и потребности на пазара на труда за специалисти в сферата на общественото здравеопазване. Навлизането в "новото нормално състояние" изисква по-широко възприемане и навлизане на етиката на общественото здраве и показва, че здравето съществува в социален и политически контекст. Подновеният акцент в разбирането на здравето като социално понятие обхваща нормативни промени на различни нива за справяне с COVID-19 и други глобални кризи, най-вече климатични промени, военни действия, масови трансгранични миграционни потоци. Отбелязано бе, че навлизането в ерата на "новото нормално" в здравеопазването изисква нюансирано разбиране на отношенията между индивида и обществото и налага формулирането на нова биоетична система, фокусирана върху концепцията за солидарността като централна ценност в общественото здраве.

Придобиването на компетенции при бъдещите кадри в сферата на общественото здраве чрез актуално и релевантно съдържание на учебните планове и програми е тема, която се обсъжда в продължение на последните няколко срещи на Асоциацията. Подчертано бе, че обучението на студентите по обществено здраве в различните образователни степени изисква съобразяване с променените обстоятелства и потребности на обществото, че е необходимо да се включват в обучението геополитически проблеми; да има разбиране за влиянието на здравната политика върху неравенствата като основополагащи за общественото здраве; адекватно обучение за решаване на мултидисциплинарни проблеми, по-силен фокус върху очакванията на пазара на труда, признаване на разнообразието между отделните държави и училища в обучението по обществено здраве, съобразявайки с местния или национален контекст (специфичните нужди и потребности,  здравна система и политическа рамка, изискванията на пазара на труда и др.). Засегнат бе и въпросът за  справяне и избягване разминаването между очакванията на младите специалисти и реалните знания, придобити по време на обучението.

Освен експерти от академичните организации в срещата взеха участие и представители на международни организации:  Майкъл Райън - Директор на Програмата за извънредни ситуации в здравеопазването на СЗО; Сузана Ватралова – Ръководител мисия за Ирландия на Международната организация за миграция и др.

Домакин на Срещата бе Училището по обществено здраве, физиотерапия и социални науки към Университетския колеж Дъблин, който отбелязва 40-тата годишнина от създаването си.

Професор от МУ-Варна стана първият български оториноларинголог в изпълнителния комитет на Международната федерация на дружествата по онкология на главата и шията/IFHNOS
15.09.2023

Професор от МУ-Варна стана първият български оториноларинголог в изпълнителния комитет на Международната федерация на дружествата по онкология на главата и шията/IFHNOS

България вече има представител в Международната федерация на дружествата по онкология на главата и шията /International Federation of Head and Neck Oncologic Societies  - IFHNOS.  Ръководителят на Катедра „Дентално материалознание и протетична дентална медицина“ към МУ-Варна проф. д-р Марио Милков е първият български оториноларинголог, който е избран за член на изпълнителния комитет на IFHNOS. С избора на проф. Милков, чийто мандат е от 2023 до 2026 г., страната ни става част от глобалната организация на IFHNOS. Мисията на федерацията е да осигури обща световна платформа за взаимодействие между специалисти в областта на онкологичната хирургия на главата и шията по професионални въпроси.

Федерацията е учредена през 1986 г. от проф. Джетин Шах, който е един от признатите световни лидери в областта на хирургията на глава и шия. През годините международната организация се разраства и в момента в нея членуват повече от 70 национални и регионални дружества и организации, представляващи близо 60 държави от всички части на света. Глобалната организация активно провежда конгреси, обучения и уебинари в целия свят.  Целта на научните форуми е да бъдат представяни най-новите проучвания и насоки за диагностиката, лечението и рехабилитацията на пациенти с онкологични заболявания на главата и шията.

  1. 21
  2. 22
  3. 23
  4. 24
  5. 25
  6. 27
  7. 28
  8. 29
  9. 30
  10. 31