Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 23.06.2022

  Представители на МУ-Варна преминаха специализация в областта на биомедицината и здравеопазването в Италия

  Първите краткосрочни двуседмични специализации с цел преподаване по проект ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, в които участва екип на МУ-Варна, се проведоха успешно в Университета в Торино, Италия. Специализациите са по проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  чети още
  • 23.06.2022

  Презентация за възможностите за финансиране на проектни предложения по Програма Хоризонт Европа ще бъде представена в МУ - Варна

  На 09.07.2022 г. от 16:00 ч., в зала 104 на Факултет „Фармация“ МУ - Варна г-н Тиери Жакин ще изнесе лекция на тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по програма Horizon Europe – MSCA – Staff Exchange“.

  Презентацията ще бъде изнесена на английски език. След представянето, участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси по темата към лектора, който е представител на Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания REA.

   

  • 23.06.2022

  С тържествена церемония ДКЦ „Света Марина“ отбеляза 20 години от създаването си

  С церемония, празник и ретроспекция на изминатия път ДКЦ „Света Марина“ във Варна отбеляза 20 години от създаването си. На юбилейното честване присъстваха управителят проф. д-р Валентина Маджова, проф. д-р Силва Андонова, изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, проф. Валентин Игнатов, ректор на МУ-Варна, проф. Красимир Иванов, председател на Общото събрание на Медицински университет – Варна, лекари, здравни специалисти, административен и болничен персонал, гости.

  Вижте повече снимки тук

  чети още
  • 22.06.2022

  Проф. д-р Крикор Дикранян ще изнесе лекция на тема: „Поуки от реформата в медицинското образование в САЩ“

  На 5 юли (вторник) от 15:00 ч. в I Аудитория в МУ-Варна проф. д-р Крикор Дикранян, Професор по Анатомия Washington University School of Medicine, САЩ, ще изнесе открита лекция на тема: „Поуки от реформата в медицинското образование на САЩ“.

  В своята лекция той ще представи кратка справка за дълбоките реформи в медицинското образование в САЩ и специално във Washington University School of Medicine, както и ролята на създадената Washington University Academy of Educators за повишаване на квалификацията на преподавателите. Основната цел на неговото изложение е и да обсъди мястото на различните методи на преподаване в т. нар. интегрирано обучение по медицина, както и ролята на изпитните въпроси в интегрирания курикулум. По време на срещата ще се обсъди и как да се създават изпитни въпроси които да измерват компетентността на студентите и как те да се оценяват и категоризират.

   Д-р Дикранян е възпитаник на Медицински Университет Варна. Постъпва като Асистент в катедрата по Анатомия през 1979г. През 1996 г. е поканен на работа в катедрата по Психиатрия във Вашингтонския университет на Сейнт Луис, където работи по проблемите на невротоксичността, феталния аклохолен синдром, ролята на системните анестетици върху централната нервна система на новородени, травмата на мозъка при подрастващите, както и промените в мозъчната тъкан при болестта на Алцхаймер. Публикува десетки статии в реномирани научни списания, включително и в Nature и Science. От 2001 гoдина постъпва като преподавател в катедрата по Анатомия и Невробиология (понастоящем Department of Neuroscience) на същия университет. За своите приноси в науката и образованието на студентите и специализантите в университета е избран за Доцент и впоследствие Професор. Създал е редица дигитални пособия за преподаването по анатомия, хистология и нервни науки. От много години проф. Дикранян сътрудничи с редица катедри от МУ-Варна, както и допринася за създаването на симулационното медицинско обучение на варненските студенти.