Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 23.03.2022

  Бъдещи военни лекари от МУ-Варна са сред десетте най-добри спортисти за 2021 година

  Бъдещи медици от специалността Военен лекар на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна са сред десетте най-добри спортисти за 2021 година на Националната военна спортна федерация. Трета в класацията е старшина I степен Филотея Димитрова, студент в 3 курс. Пети сред 10-те най-добри спортисти за 2021 г. се нареди второкурсникът - старшина II степен Георги Георгиев.

  Отличието старшина I степен Димитрова получава за втора поредна година. През 2020 г. тя бе определена за първа в същата надпревара. Класацията е на Националната военна спортна федерация, а наградите връчи началникът на отбраната и председател на Федерацията – адмирал Емил Евтимов.

  чети още
  • 18.03.2022

  Проведе се заседание на Общото събрание на Медицински университет – Варна

  Вижте видеото тук

  Медицински университет – Варна за пореден път доказа лидерската си позиция и умение да реагира адекватно на предизвикателствата на съвремието ни. Независимо от сериозните изпитания в световен мащаб, свързани с пандемията от COVID – 19, във всички области – икономика, здравеопазване, социални дейности и не на последно място-образование, авторитетното висше учебно заведение намери навременен и успешен начин да осъществи основната си мисия - да предоставя качествено семинарно и практическо обучение на бъдещите хуманни и дентални лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи и здравни мениджъри. Благодарение на безспорните професионални качества и амбиции на преподаватели и служители, подкрепяни и поощрявани безапелационно от ръководството на университета, с помощта на внедрената високотехнологична система на обучение Blackboard и налаганите с години модерни модели на преподаване, трудните обстоятелства не попречиха Медицински университет – Варна да преодолее възникналите пречки и да продължи да осъществява дейността си.

  През последните две години, без риск за качеството на образователния процес, бяха прилагани дистанционни, хибридни и присъствени форми на обучение, при строгото спазване на всички противоепидемични мерки. Към момента в Медицински университет – Варна се обучават над 6000 студенти, в това число повече от 1800 чуждестранни от 49 държави.

  На 18 март 2022 година се проведе заседанието на Общото събрание на Медицински университет – Варна. Предвид обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки със заповеди на министъра на здравеопазването, Академичният съвет взе решение заседанието на Общото събрание да бъде проведено в електронна среда чрез електронната платформа Blackboard на университета.

  Водещ на заседанието беше проф. д-р Красимир Иванов, председател на Общото събрание на Медицински унивреситет – Варна.

  Основна точка в дневния ред беше отчетът на ректора проф. д-р Валентин Игнатов за периода март 2021-март 2022 година. Той бе приет с пълно мнозинство от присъстващите членове на Общото събрание.

  „Поздравявам ректора и всеки един член от екипа на МУ-Варна за постигнатото през годината, за затвърждаване на високия стандарт на работа и постигнатите резултати.“, обобщи в заключение проф. д-р Красимир Иванов.

  • 17.03.2022

  МУ – Варна организира научна конференция, посветена на Осмия фестивал „Море и здраве“

  За осма поредна година Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна е инициатор и организатор на фестивалa „Море и здраве“, посветен на Европейския ден на морето.

  Откриването на фестивала е на 20.05.2022 г. (петък) от 11:00 часа, когато ще започне хибридна (присъствено и в електронна среда) научна конференция. Планирани са две паралелни сесии: „Медицина“ и „Обществено здраве“ с работни езици – български и английски.

  Желаещите да участват в конференцията с научни разработки, свързани с тематиката „Море и човешко здраве“ преподаватели, студенти, изследователи и др., следва да спазят следната процедура:

  чети още
  • 11.03.2022

  Специалистите в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна предлагат уникални генетични изследвания и консултации

  Лабораторията по медицинска генетика в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е оборудвана с най-съвременна техника за генетични тестове и секвенатор за извършване на ДНК анализ от ново поколение. Модерната апаратура дава нови възможности за диагностика, профилактика и превенция на генетичните състояния. Значителен брой нови анализи са достъпни за българските пациенти при:

  чети още