Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 20.10.2021

  На вниманието на студентите и преподавателите в МУ-Варна

  Уважаеми колеги,

  Във връзка с неясни разпоредби в Заповед № РД-01-856 / 19.10.2021г.  на Министъра на здравеопазването и необходимост от уточняване на възможностите и начините на прилагането им Ви уведомяваме, че учебният процес по всички специалности в Медицински университет – Варна за периода от 21.10.2021г. (четвъртък) до 25.10.2021г. (понеделник) включително ще се провежда изцяло в електронна среда.

  • 20.10.2021

  Български лекарски съюз удостои доц. д-р Деян Анакиевски от УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна с приз „Лекар на годината 2021“

  На Деня на българския лекар – 19 октомври, Българският лекарски съюз връчи традиционните награди „Лекар на годината 2021“ за принос в медицината. Доц. д-р Деян Анакиевски, ръководител на Клиниката по урология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, бе удостоен с високото отличие в категория „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“.

  Доц. Анакиевски изказа своята благодарност и признателност, като се обърна с думите: „Благодаря за престижната награда. Тази година е по-специална, защото честваме 120 години от основаването на Българския лекарски съюз. Благодаря на екипа, с който работя и на който мога да разчитам. Тази награда е важна за мен – и не само! Тя е важно признание за болницата, в която работя. Благодаря на ръководството на УМБАЛ „Св. Марина“ и на Медицински университет – Варна, защото без тяхна помощ и без техниката, която те осигуриха, всички тези постижения нямаше да се случат. И всичко това в името на по-доброто качество на живот на пациентите“.

  • 20.10.2021

  Проф. д-р Виолета Йотова бе удостоена с Почетен знак на държавния глава

  Проф. д-р Виолета Йотова, ръководител на направление „Педиатрия“ в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, бе удостоена с Почетен знак на държавния глава. Отличието е за заслугите й към детското здравеопазване и приноса за реализирането на дарителската кампания „Българската Коледа“. Наградата бе връчена от президента Румен Радев на официална церемония в Гербовата зала в Деня на българския лекар – 19 октомври.

  В своето слово от името на наградените проф. Виолета Йотова изрази признателност към българския медицински персонал за това, че намира сили, въпреки неустойчивото и понякога непонятно време, да работи с всички сили и отдаденост. Тя благодари и на обществото, което поставя своите медици на заслужено високо място в елита си. Проф. Йотова се обърна към поколението бъдещи медици с призив да бъдат още по-добри, можещи и успешни.

  Проф. д-р Виолета Йотова е председател е на Държавната комисия за присъждане на специалност по детска ендокринология и болести на обмяната, председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна, заместник-директор на Научноизследователския институт към МУ-Варна и директор на Експертния център по редки ендокринни заболявания към университетската болница. Основните й научни разработки са в областта на детския диабет, растеж и ендокринни последици от раждане с малки размери, а в последните години – в областта на детското затлъстяване и редки болести.

  В Деня на българския лекар общо 7 педиатри и неонатолози бяха отличени на церемонията в Гербовата зала.

   

   

  • 19.10.2021

  Медицинските университети във Варна, София, Пловдив и Плевен се обединиха в общо сдружение

  Сдружение на медицинските университети в Република България бе учредено от ректорите на медицинските университети във Варна, София, Пловдив и Плевен на 06.10.2021 г. Основният мотив за създаването му е осигуряване и поддържане на високо качество на висшето медицинско образование и развитие на медицинската наука в страната. Сред основните цели на сдружението са защита на общите интереси на медицинските висши училища пред държавните и местните органи, участие в процесите на формиране на държавните политики в областта на медицинското образование и свързаните с него дейности в здравеопазването и утвърждаване престижа на висшето ни медицинско образование в чужбина. Сдружението ще служи като гарант за осигуряване на качеството на висшето медицинско образование в България.

  Чрез сдружението ректорите на 4-те престижни български медицински университета ще изразяват мнения и становища относно общите интереси на медицинското образование в страната, ще разработват стратегически документи, планове и концепции, ще вземат участие в работни групи и консултативни съвети към органи на държавното управление във връзка с разработването на законите и подзаконовите нормативни актове, регулиращи обучението по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве и свързаните с тях дейности в сферата на здравеопазването.

  Предстои провеждане на срещи, кръгли маси и семинари, по обсъждане на теми, свързани с целите на сдружението, организиране работни групи, експертни съвети и други помощни органи, които да формират и предложат решения на конкретни проблеми, свързани с висшето медицинско образование. Сдружението предвижда и издаване на периодични бюлетини и други материали, с които да се запознава обществеността с  взетите решения, изработените становища и стратегически документи.

  Сдружението ще обедини усилията на медицинските университети в посока повишаване на качеството на висшето медицинско образование и здравеопазване в Република България.