Съобщение от УМБАЛ "Св. Марина" - Варна за профилактика на телефонната централа
02.06.2023

Съобщение от УМБАЛ "Св. Марина" - Варна за профилактика на телефонната централа

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че на 03.06.2023 г. /събота/, в интервала от 14:00 ч. до 22:00 ч. е планирана профилактика на Телефонната централа на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. През този период няма да е възможно осъществяването на входящи и изходящи телефонни контакти през централата на лечебното заведение.

Лекарите от Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна използваха иновативен подход при органосъхраняваща операция на бедрена става
02.06.2023

Лекарите от Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна използваха иновативен подход при органосъхраняваща операция на бедрена става

Лекарите от Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна използваха нов иновативен подход за заздравяване на костна тъкан чрез имплантиране на костно-мозъчен преципитат при пациент с болест на Чандлър. Според специалистите при това състояние, известно още като „инфаркт на костта“, се изисква неотложно оперативно лечение, тъй като болестта води до деструкция и некротизиране на тъкани в  главата на бедрената кост и може да доведе до инвалидизация на пациента.

Методите за лечение на това заболяване са много, но в конкретния случай специалистите вземат решение да се извърши органосъхраняваща операция с използването на хибриден подход. Иновативният метод включва почистване на кистозните образувания в бедрената глава и поставяне на специфичен костно-мозъчен преципитат, които имат способността да регенерират тъканите, поясни д-р Преслав Пенев от Клиниката по Ортопедия и травматология. Интервенцията се прави с цел да се възстанови бедрената глава и да се намали риска от последващо належащо ранно протезиране на пациента.  

Началникът на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. д-р Димитър Райков подчерта, че новият подход е алтернатива на класическия метод за поставяне на изкуствена става при възстановителната костна хирургия. Той допълни, че имплантираната костно-мозъчна течност ще създаде в огнището на лезията потенциал за костно възстановяване и костен растеж на засегнатото място. Според проф. Райков с прилагането на този иновативен подход и комбинирането на техниките, прогнозата за възстановяване и заздравяване на костната плътност е близо 70 %. Лекарите са убедени, че подобен комплексен подход за лечение ще доведе до възвръщане на виталността на ставата при пациента.  

Мултидисциплинарен екип от неврохирурзи и педиатри на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна с награда от конгрес с международно участие
31.05.2023

Мултидисциплинарен екип от неврохирурзи и педиатри на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна с награда от конгрес с международно участие

Мултидисциплинарен екип от неврохирурзи и педиатри от Клиниката по неврохирургия и от Детското отделение за интензивно лечение към Първа детска клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна получи отличие от XXiV Националната конференция с международно участие за педиатри и общопрактикуващи лекари „Децата на България“. Форумът се проведе от 5 до 7 май в курорта Слънчев бряг.

Наградата бе за представения постер на тема „Периоперативен стандартизиран протокол за поставяне на шънт при лечение на деца с хидроцефалия“ – съвместна разработка на мултидисциплинарен екип на варненската университетска болница „Св. Марина“ - неврохирурзите д-р Тони Кондев, проф. д-р Явор Енчев и д-р Георги Бошев от Клиниката по неврохирургия и на педиатрите от Детското отделение за интензивно лечение д-р Дарина Крумова, д-р Мергюл Халилова и д-р Теодора Карамфилова.

Представеният от д-р Кондев протокол има за цел да намали наличието на инфекции при деца с хидроцефалия след поставяне на клапна система. В световен мащаб подобни инфекции обхващат между 5 и 15 % от децата с тази диагноза. Ефективността на протокола се изразява в това, че след неговото въвеждане в период от 5 години, не е регистрирано инфекциозно усложнение при деца с клапно шънтиране.


 

 

МУ-Варна е партньор на Академията по молекулярна патология и персонализирана медицина, която ще се проведе на 9 и 10 юни във Варна
31.05.2023

МУ-Варна е партньор на Академията по молекулярна патология и персонализирана медицина, която ще се проведе на 9 и 10 юни във Варна

На 9 и 10 юни във Варна ще се проведе Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина, като темата на настоящото издание ще насочи вниманието на участниците към съвременната диагностика и лечение на мозъчни тумори. Форумът е организиран от Български алианс за прецизирана и персонализирана медицина /БАППМ/, с партньорството на Медицинските университети във Варна и Плевен.

Гост-лектори на Академията ще бъдат специалисти от цяла България. В двата дни на Академията ще бъдат засегнати важни теми, свързани с молекулярната патология и персонализирана медицина. Мултидисциплинарният формат на форума ще даде възможност на специалисти от всички медицински направления, които имат отношение към диагностиката и лечението на мозъчните тумори, да надградят своя опит, да подобрят медицинската си квалификация и да получат на експертно ниво представянето на всички новости и съвременни тенденции в областта на невроонкологията. Академията ще предложи и специализирано обучение за повишаване на професионалните компетенции на докторанти, специализанти и специалисти по клинична патология, неврохирургия, образна диагностика и медицинска онкология.

Медицински университет – Варна ще бъде представен с участието на проф. д-р Явор Енчев – ръководител на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и на Катедрата по Неврохирургия и УНГ болести в МУ-Варна. Проф. Енчев ще представи лекция на тема „Неврохирургичното лечение на мозъчни тумори – постижения и предизвикателства“.            

В Академията ще участва и Началникът на клиниката по лъчелечение във варненската университетска болница „Св. Марина“ проф. д-р Елица Енчева – Мицова, която е и член на Академичния състав на Катедрата по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение в МУ-Варна. Проф. Енчева ще представи темата „Лъчетерапия на мозъчни тумори“.

Академията е подходяща и за студенти по медицина, желаещи да разширят знанията си в сферата на молекулярната патология, невроонкологията, образната диагностика и лъчетерапията.

Програмата на Академията може да разгледате тук.

ПОКАНА

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 34
  7. 35
  8. 36
  9. 37
  10. 38