Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 29.05.2022

  УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна с отлични резултати въпреки кризите

  УМБАЛ „Света  Марина“-Варна приключи 2021г. с печалба и без просрочени задължения, видно от отчетите на най-голямото лечебно заведение в Североизточна България. Университетската болница премина през голямо предизвикателство, като пое най-голямата тежест на COVID-19 кризата в страната, поради необходимостта от достъпно, своевременно и качествено лечение на инфекциозни заболявания. От началото на пандемията на първа линия работи  мултидисциплинарен екип, който води ежедневната борба с коварното заболяване. В периода 01.01.2021г. - 31.03.2022г. са преминали 56 980 пациенти, от които 9 274 с COVID-19. В зависимост от актуалните здравни потребности на населението, в лечебното заведение бяха обособени 467 болнични легла за пациенти с Covid-19, от които 74 легла за интензивно лечение. Бяха трансформирани 19 структури, а в пиковете на инфекцията се диагностицираха и лекуваха над 500 болни на ден. През месец август 2020г. на територията на Клиники по инфекциозни болести към УМБАЛ „Света Марина“ - Варна беше създаден и Координационен център, обслужващ населението от региона и страната. За обезпечаване на лечебно-диагностичната дейност през пиковете на пандемията от други структурни звена на лечебното заведение в борбата с инфекцията се включиха над 840 лекари, медицински сестри, санитари и друг персонал. Създадената перфектна организация позволи успоредно с лечението на пациенти с COVID-19, болницата да продължи да оказва спешна медицинска помощ и на нуждаещи се със заболявания по профилите на разкритите клинични структури. Преминалите пациенти през спешните отделения за този период са над 47 600.

  чети още
  • 27.05.2022

  Спортистите на МУ-Варна – с 34 медала и безпрецедентен успех на Националната универсиада София 2022

  Безпрецедентен успех постигна МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна в най-големия форум на университетския спорт в България – Националната универсиада София 2022. Събитието се проведе от 14-и до 19-и май в София с домакин УНСС и организатор Университетската федерация АУС „АКАДЕМИК“. 24 университета от страната премериха сили в 14 вида спорт.

  За първи път в 60-годишната история на варненския Медицински университет спортистите – бъдещи медици, заеха 2-ро място в страната, нареждайки се непосредствено след Националната спортна академия. 34 медала оформиха историческия успех за МУ-Варна в крайното класиране.

  чети още
  • 27.05.2022

  Финансиране на проектни предложения от конкурсна сесия 2021 на фонд "Наука" в Медицински университет-Варна

  Академичният съвет на Медицински университет – Варна утвърди решението на Експертната комисия на фонд „Наука“ за финансиране на всички „големи“ проекти от Конкурсна сесия 2021, както следва:

   

  1. Проект № 21005 – „Създаване на инфраструктура за високотехнологично, минимално инвазивно менажиране на вторична катаракта при вътреочни импланти и комплексна патология на преден очен сегмент“, с ръководител гл. ас. д-р Младена Николаева Радева, дм, с резултат – 100 %;
  2. Проект № 21020 – „Сравнителен анализ на генна експресия в герминативни зони от приматния мозък с различен потенциал за невронална регенерация“, с ръководител проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн, с резултат – 99 %;
  3. Проект № 21004 – „Оценка на терапевтичните възможности на биофийдбек-тренинга като метод за редуциране на стреса и подобряване на психичното здраве на чуждестранни студенти по медицина“, с ръководител доц. д-р Маргарита Стефанова Великова, дм, с резултат – 96 %;
  4. Проект № 21015 – „Молекулни механизми на действие на цитодеокс: нови данни в подкрепа на невропротективни и антиоксидантни ефекти“, с ръководител доц. Милка Аспарухова Нашар, дб, с резултат – 95%;
  5. Проект № 21001 – „Разработване на зелен метод за получаване на фикоцианин от Spirulina с потенциална приложимост във фармацията и хранителните технологии“, с ръководител проф. Кръстена Тодорова Николова, дф, с резултат – 95 %;
  6. Проект № 21009 – „Мултидисциплинарен подход за превенция на здравето на служителите от МУ - Варна в условията на пандемията от COVID-19“, с ръководител проф. Антоанета Здравкова Цветкова, д.ик., с резултат – 95 %;
  7. Проект № 21023 – „Намаляване честотата на пин инфекциите при външна фиксция чрез използването на пинове с различна структура и антибиотично отделяне/ покритие“, с ръководител д-р Преслав Пламенов Пенев, дм, с резултат – 95 %;
  8. Проект № 21026 – „Идентифициране на нови потенциални диагностични биомаркери при някои форми на ювенилен идиопатичен артрит чрез транскриптомен анализ“, с ръководител доц. д-р Трифон Георгиев Червенков, дб, с резултат – 93%;
  9. Проект № 21006 – „Изследване с риноманометър на характеристиките и качеството на носното дишане при пациенти с обструктивна сънна апнея и хъркане, предложени за консервативно лечение с интраорални апарати“, с ръководител доц. д-р Марио Петров Милков, дм, с резултат – 92 %;
  10. Проект № 21017 – „Транскриптомен анализ, клинични асоциации и прогноза при деца с постковид MIS-C“, с ръководител проф. д-р Боряна Борисова Върбанова, дм, с резултат – 91%;
  11. Проект № 21012 – „Комбинация на етерични масла от представители на сем. Lamiaceae и антибиотици, редуциращи микробната резистентност на значими клинични изолати“, с ръководител доц. Емилия Петрова Георгиева, с резултат –
   90 %.

   

   

  Ръководството на Медицински университет – Варна благодари за участието на всички кандидатствали изследователи и им пожелава успех!

  • 27.05.2022

  Студенти от МУ – Варна могат да се включат в Кариерна борса

  Медицински университет – Варна и Центърът за кариерно развитие (ЦКР) отправят покана към всички обучаващи се студенти в професионални направления 7.1. Медицина, 7.5. Здравни грижи и др. за посещение на предстояща Кариерна борса – открито кариерно изложение в сферата на здравеопазването. Събитието представлява  отворен кариерен форум, на който работодатели от различни здравни институции, държавни и частни структури ще представят свободни работни позиции (временни или постоянни) и студентски стажове. Всяка организация ще има специално място, където ще презентира своята дейност, както и ще провежда кратки интервюта с кандидатите за работа. 

   

  Срещата между търсещите работа студенти и работодателите ще се състои на 02.06. 2022 г. от 10:00 часа в хотел Рослин Димят Хотел Варна.

  Регистрация

   за участие в кариерната борса може да направите до 01.06.2022 г. вкл.

   

  Подробности за Кариерната борса.