Международният проект за популяризиране на чуждоезиковото обучение HELP2, в който участва и екип на МУ-Варна, спечели наградата Европейски езиков знак за 2022 г.
07.02.2023

Международният проект за популяризиране на чуждоезиковото обучение HELP2, в който участва и екип на МУ-Варна, спечели наградата Европейски езиков знак за 2022 г.

Международният проект HELP 2 - безплатна онлайн и офлайн програма за обучение и ефективна комуникация на английски и немски език в здравните заведения, беше удостоен с престижната награда „Европейски езиков знак за 2022 г.“. Отличието бе присъдено от  Министерството на образованието на Република Чехия и чешката агенция за международно образование и изследвания (Erasmus+). Проектът, в който участваха екипи на 8 европейски университета, сред които и Медицински университет – Варна, получи най-висока оценка за качеството на изработените езикови ресурси. Призът е за иновативния подход в езиковото преподаване и е потвърждение за висококачественото съдържание на платформата.

 

Екипът на МУ-Варна, участвал в проекта, включва експертни лица от Интернационалния център за електронно и дистанционно обучение (ИЦЕДО), доц. Илина Дойкова и проф. Иван Мерджанов от Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт. Основният принос на екипа от МУ-Варна се състои в изграждането на изцяло нова платформа за обучение на основата на Moodle, разработване на модули на английски (доц. Илина Дойкова) и немски език (проф. Иван Мерджанов), адаптиране и стилизиране на учебното съдържание в платформа HELP 2, създаване на 2D анимации за обучителни цели, създаване и управление на видео канала на проекта, създаване на мобилно приложение за Android-базирани устройства (от ИЦЕДО).

Проектът HELP2 предлага модулно обучение по специализиран английски и немски език за развиване на езиковите компетенции в сферата на здравеопазването. Платформата дава възможност на младите хора да подобрят комуникативните си умения – чуждоезикови и междукултурни и е иновативен инструмент, който използва максимално възможностите на цифровите технологии, мултимедията и интерактивното съдържание.

 

In Memoriam
02.02.2023

In Memoriam

Напусна ни проф. Иван Мерджанов, д.п. – дългогодишен преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт в Медицински университет – Варна,  филолог, професор по педагогика, обичан колега, приятел и личност, която беше сред авторитетите, помогнали на хиляди млади хора да следват мечтите си за успешна реализация в медицинската професия, член на Съюза на германистите в България и на Съюза на преподавателите по немски език в България.

Академичното ръководство на МУ-Варна и всички колеги на проф. Мерджанов в университета изказват своите най-искрени съболезнования за загубата към семейството, близките и приятелите му. Напусна ни един изключително ерудиран и сърдечен човек, голям професионалист и уважавана личност, чиято доброта и всеотдайност бяха респектиращи и достойни за уважение.

​Проф. Иван Мерджанов е роден през 1962 г. в гр. Варна.
Завършва Първа езикова гимназия с профил
Немски език, а след това и специалност "Немска филология" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Част от следването си осъществява в Университет Росток, Германия. Специализира съвременна немска литература във Велико Търново. Гимназиален учител в Провадия (1987-1990) г. и преподавател и ръководител на Катедрата по чужди езици на Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов (1990-1992).

Проф. Иван Мерджанов посвети повече от 30 години на работата си в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна. От 1992 г. работи като преподавател и старши преподавател по специализиран немски език за медицински цели към Катедрата по чужди езици, а по-късно - Департамент по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт към МУ-Варна.

Докторската си дисертация на тема "Дидактико-методически аспекти на разработването и приложението на Интернет-базирана учебна среда за обучение по специализиран (немски) език на студенти по медицина" защитава през март 2013 г., с което придобива образователната и научна степен „Доктор". Има над 30 публикации и участия в научни конференции, специализирал е в Залцбург, Дюселдорф и Мюнхен, Германия. Основните научни разработки на проф. Мерджанов са в областта на методиката на чуждоезиковото обучение и приложението на дигиталните медии в преподаването на специализиран чужд език.

Поклон, професоре!

Опелото в памет на проф. Мерджанов ще се състои на 8 февруари от 13:45 ч. в параклиса на Централните варненски гробища.


 

Научни изследвания на екип от МУ-Варна в областта на глобалните оториноларингологични заболявания бяха представени на световен конгрес в Дубай
30.01.2023

Научни изследвания на екип от МУ-Варна в областта на глобалните оториноларингологични заболявания бяха представени на световен конгрес в Дубай

Научни изследвания в областта на оториноларингологията, медицината на съня и биоматериалите - разработки, реализирани от екип на Медицински университет – Варна, бяха представени на Световния конгрес на Международната федерация на оториноларингологичните дружества /IFOS/ от проф. д-р Марио Милков – ръководител на Катедрата по дентално материалознание и протетична дентална медицина в МУ-Варна. чети още
УМБАЛ “СВЕТА МАРИНА”-ВАРНА УВЕЛИЧИ С 10 %ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА, СЧИТАНО ОТ 01.01.2023Г.
19.01.2023

УМБАЛ “СВЕТА МАРИНА”-ВАРНА УВЕЛИЧИ С 10 %ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА, СЧИТАНО ОТ 01.01.2023Г.

Заслуженото увеличение на заплатите на назначените над 2 000 служители във втората по големина болница в България е резултат от високия професионализъм на работещите лекари, специалисти по здравни грижи и административен персонал в съчетание с високотехнологично медицинско оборудване, модерна апаратура от най-висок клас, както и въведените авангардни методи на лечение. Комплексът от тези фактори позволи на УМБАЛ “Света Марина”-Варна през 2022г. да окаже необходимата медицинска помощ на 50 307 болни от страната и чужбина.

Болницата успешно приключи финансовата 2022г. с отлични натурални и стойностни показатели. С увеличението на трудовите възнаграждения, считано от 1-ви януари 2023г., месечният размер на сумата за заплати и осигуровки възлиза на близо 4 950 000,00лв.

Ръководството на УМБАЛ “Света Марина”-Варна благодари на своите служители за високия професионализъм, отговорност, всеотдайност и пожелава на тях и техните семейства здраве, щастие и успехи през новата 2023г.!

Видео

 1. 31
 2. 32
 3. 33
 4. 34
 5. 35
 6. 37
 7. 38
 8. 39
 9. 40
 10. 41