Проф. Валентин Игнатов засади дърво в Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна
21.06.2023

Проф. Валентин Игнатов засади дърво в Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна

На 19 юни 2023г. проф. д-р Валентин Игнатов, Ректор в периода 2020-2023г., засади дърво в градината на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ („СБОБАЛ-Варна“). Дървото е подарък от екипа във връзка с LXV рожден ден на Ректора. Управителят на лечебното заведение приветства госта и изказа благодарност от името на екипа за подкрепата и съдействието в сложния процес на преминаване на болницата от общинска в университетска, както и за инфраструктурната подкрепа по време на мандата. Благодарение на микроскопи, лазери и друга апаратура болницата е станала лидер в областта на офталмохирургията в региона и страната.

От своя страна проф. Игнатов подчерта, че най-голямото богатство на „СБОБАЛ-Варна“ са хората. Изградените условия за специализация и непрекъснато надграждане са истинската инвестиция в бъдещето. Ректорът сподели, че за него е особено приятно да вижда растежа на младите и изказа надежда, че магнолията, която засажда на този паметен ден, е символичен акт. Освен целият екип на болницата,  на събитието присъстваха още Ректорът – проф. д-р Светослав Георгиев новият заместник-ректор „Кариерно развитие“ – проф. д-р Димитър Райков,  управителят на „СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ – проф. д-р Емил Ковачев и други гости.

Проф. Групчева изтъкна, че екипът на болницата се е увеличил с още един (шести) хабилитиран в този ден преподавател - доц. д-р Младена Радева, и изрази надежда, че „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД ще се запази и утвърди като символ на академичната офталмология в България и региона. 

Медицински университет – Варна с представителство на форума за финансова защита в здравеопазването на Барселонския офис на СЗО
21.06.2023

Медицински университет – Варна с представителство на форума за финансова защита в здравеопазването на Барселонския офис на СЗО

На 14-15 юни 2023 г. в Барселона се проведе форум, посветен на финансовата защита в здравеопазването на европейските страни, организиран от Барселонския офис на СЗО за финансиране на здравните системи. България бе представена от декана на Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна – проф. Антония Димова, избрана от Барселонския офис на СЗО за експерт за България и член на Европейската експертна мрежа по финансова защита в здравеопазването. Проф. Димова участва в панел, посветен на достъпа до здравеопазване, основан на заплащането на осигурителни вноски заедно с представителите на Белгия, Франция, Естония и експерт от Училището по обществено здраве на Университета Джонс Хопкинс.

Целта на двудневната експертна среща беше да се обсъдят две области на текущата работа на офиса на СЗО в Барселона: проектът на регионален доклад за финансова защита, обхващащ 40 държави членки на СЗО от европейския регион, и бета версията на нова онлайн платформа за мониторинг на финансовата защита в целия европейски регион на СЗО - UHC Watch (Universal Health Coverage – Watch). Регионалният доклад и пълната версия на онлайн платформата ще бъдат публично достъпни по-късно през 2023 г.

Във форума участваха експерти от 40 държави членки, контактни лица за финансова защита или универсално здравно покритие, номинирани от държавите членки като част от консултацията на СЗО относно универсалното здравно покритие, проведена по-рано през 2023 г., експерти от партньорски организации като Европейската комисия, Европейската обсерватория за здравни системи и политики, ОИСР и Европейския форум на пациентите, други експерти в областта на финансирането на здравните системи по покана от организаторите. Акцентите в програмата на форума бяха: резултатите от новия регионален доклад за финансова защита в 40 европейски страни и начините, по които те ще повлияят здравните политики в международен план и на национално равнище; достъпът до здравеопазване, основан на заплащането на осигурителни вноски - препятствие пред универсалното здравно покритие и финансовата защита и проблем, който трябва да бъде решен от агенциите по приходите, а не от здравните системи; политиките по достъпа, които страните прилагат, за да минимизират разходите без да губят фокус към целта за универсално здравно покритие; използването на потребителски плащания в здравеопазването, въпреки липсата на доказателства, че с тях се постигат целите, които се преследват; достъпът до лекарства, който трябва да бъде съществено подобрен като неразделна част от първичната помощ.

След двудневния форум, на 16 юни, беше проведена работна среща на Европейската мрежа по финансова защита в здравеопазването, състояща се от национални експерти от държавите членки на СЗО от европейския регион на организацията, чиято основна функция е да подготвят анализи и да участват в изготвянето на препоръки за политики в областта на финансирането на здравните системи на национално и регионално равнище.

 

Проф. д-р Димитър Райков е новият заместник-ректор „Кариерно развитие“ в МУ-Варна
20.06.2023

Проф. д-р Димитър Райков е новият заместник-ректор „Кариерно развитие“ в МУ-Варна

Проф. д-р Димитър Райков е новият заместник-ректор „Кариерно развитие“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Той бе избран с пълно мнозинство на заседание на Академичния съвет на Университета, проведено на 19 юни. Кандидатурата на проф. Райков бе гласувана от членовете на съвета по предложение на новия ректор на МУ-Варна проф. д-р Светослав Георгиев.

Като заместник-ректор „Кариерно развитие“, в ресора на проф. д-р Димитър Райков са планирането, организацията и контрола върху дейностите, свързани със следдипломното обучение и процедурите за заемане на академични длъжности.

Проф. д-р Димитър Райков е завършил медицина в Медицински университет – Варна през 1990 г. Професионалната му кариера започва като лекар в селска здравна служба, а от 1992 работи като ортопед-травматолог последователно в IV-та Поликлиника, Курортна поликлиника - Варна и Окръжна болница, спешен център – Варна. Специалността си по ортопедия и травматология придобива през 1997 г., а в последствие е избран за хоноруван асистент. В момента проф. Райков е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Св. Марина” – Варна.   

През 2008 г. проф. Райков успешно защитава дисертация на тема „Екстракорпорална шоково вълнова терапия при лечение на травми и заболявания на крайниците” и придобива научна степен ”Доктор по медицина” в МУ-Варна. През 2010 г. е хабилитиран като доцент към Катедра по ортопедия и травматология на МУ-Варна. Придобива научна степен „Доктор на науките“ с монография на тема „Ентезопатии в ортопедичната практика“, а от февруари 2018 г. заема академичната длъжност „Професор“. Проф. Райков е ръководител и на Катедрата по ортопедия и травматология в МУ-Варна.

Проф. д-р Димитър Райков, д.м.н., е с дългогодишна експертиза в детската ортопедия, както и в лечението на ставни и мускулни болки при възрастни пациенти . Основните професионални интереси и специализации на проф. Райков са в следните области: лечение на травми и ортопедични заболявания в детска възраст, артроскопия, ендопротезиране, хирургия на глезен и ходило. 

 

 

Седмото Варненско лятно училище „Въведение в спешната помощ“ на МУ-Варна ще се проведе от 10 до 21 юли
20.06.2023

Седмото Варненско лятно училище „Въведение в спешната помощ“ на МУ-Варна ще се проведе от 10 до 21 юли

За седма поредна година в Медицински университет - Варна ще се проведе Варненското лятно училище „Въведение в спешната помощ“ за студенти по медицина от V и VI курс, в периода 10 – 21 юли 2023 г. Лятното училище ще бъде с теоретична и практическа част.

Теоретичният модул ще се проведе на 10 и 11 юли 2023 г. от 14.30 ч. във II Аудитория на МУ-Варна. Могат да присъстват студенти от всички курсове и специалности, както и студенти от англоезично обучение. Курсът ще се провежда на български език.

Практическият модул ще се състои от 12 до 21 юли. Той е предназначен за студенти по медицина от V и VI курс и ще се проведе по график в Центъра за спешна медицинска помощ – Варна и в спешните отделения за възрастни и деца в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

По традиция Варненското лятно училище по спешна медицина се провежда под патронажа на Ректора на Медицински университет – Варна. Участието е без такса. Преминалите курса ще получат Сертификат за участие.

Желаещите е необходимо да се запишат в следната форма:

 

Крайният срок за регистрация е 30 юни 2023 година.

 

Програмата може да видите тук.

  1. 32
  2. 33
  3. 34
  4. 35
  5. 36
  6. 38
  7. 39
  8. 40
  9. 41
  10. 42