Поздравителен адрес на Ректора на МУ-Варна по случай празника Гергьовден
05.05.2023

Поздравителен адрес на Ректора на МУ-Варна по случай празника Гергьовден

Уважаеми студенти,

Скъпи колеги,

С голямо удоволствие Ви поздравявам с един от най-големите и най-обичаните от българския народ празници – Гергьовден. На 6 май почитаме житието и делата на Свети Георги Победоносец, отбелязваме Деня на Храбростта и празника на Българската армия, възвеличаваме силата на българския дух, войнската доблест и чест, твърдостта на характера в изпитанията. На днешния ден, в който Българската армия и всичките й подразделения отбелязват своя празник с водосвет и освещаване на бойните знамена и на знамената – светини, нека си припомним самоотвержеността, доблестта и смелостта, с които нашите предци са бранили Родината в името на нейната свобода и суверенитет, а също и хората с бели престилки, спасявали животи на бойното поле.

Днешният празник, на който Българската православна църква почита Свети великомъченик Георги Победоносец „като освободител на пленници, на бедни защитник, на немощни лекар и на царе поборник“, е особено подходящ да си припомним, че в съвременния свят храбростта е съизмерима не само с тази на бойното поле или при изпълнение на войнския дълг. Храбростта е заложена във всеки човек и може да има проявления във всички сфери на живота, във всяка професия, във всяка кауза, в ежедневните ни дела.  

Не на последно място искам да подчертая и храбростта в лекарската професия. Мисията на добрия лекар е да вложи себе си - цялата си енергия, знания, умения и опит, в името на опазване на здравето и живота на човека, независимо от времето и обстоятелствата. Много често лекарите са изправени пред предизвикателството „да стигнат до края на света“ за своите пациенти, а за това се иска не само знания и умения, а кураж, смелост и характер.

На всички Вас пожелавам да отстоявате всяка кауза в името на живота с  добросърдечност и търпение. Не забравяйте, че храбростта идва и в онези моменти, в които знаеш, че може да не бъдеш победител, но въпреки всичко, искаш да продължиш докрай. Бъдете победители на „бойното поле“ в лекарската професия в името на живота и здравето на Вашите пациенти и нека Св. Георги Победоносец Ви покровителства и закриля в делата.

Честит празник!

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Ректор на Медицински университет

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

МУ-Варна ще участва в Европейската седмица на общественото здраве от 22 до 26 май с 16 тематични събития
05.05.2023

МУ-Варна ще участва в Европейската седмица на общественото здраве от 22 до 26 май с 16 тематични събития

За четвърта поредна година МУ-Варна участва в събитията на Европейска седмица на общественото здраве (European Health Week 2023 events page  https://eupha.org/EUPHW) инициатива на Европейската асоциация на общественото здраве, реализиранa с подкрепата на Европейското регионално бюро на Световната здравна организация (СЗО). Събитията под надслов „Обществено здраве: глобални проблеми, локални действия“, са организирани тематично в рамките на 5 дни, в седмицата 22-26 май 2023 г.

През 2022 година МУ-Варна се включи с провеждане на 5 събития от Катедрите на ФОЗ – Хигиена и епидемиология, Социална медицина и организация на здравеопазването, Здравни грижи. През настоящата година организираните събития са 16.

 

Понеделник, 22 май  2023 г. Психично здраве за всички

Партньор на деня: Регионален офис на СЗО за Европа, с подкрепата на Mental Health Europe и DG SANTE на Европейската комисия

 

 1. Бърнаут-синдром при медицинските специалисти - семинар за бърнаут при медицинските специалисти за студенти от специалност „Медицинска сестра” – инициатива на Катедра по здравни грижи.
 2. „За и против евтаназията и асистираното самоубийство“ - дискусия със студенти от специалност „Акушерка“ на МУ-Варна, 13.30 ч., Зала А на Медицински колеж – Варна  – инициатива на Катедра по здравни грижи.

 

Повече информация вижте тук.

 

Вторник, 23 май 2023г.: Разнообразието в здравеопазването

Начално събитие на деня, организирано от Европейската асоциация за обществено здраве  (EUPHA)

 1. „Организация на сестринството за подобряване качеството и безопасността в грижата за пациента“ – дискусия пред студенти от II-ри курс, специалност  „Медицинска сестра”- инициатива на Катедра по здравни грижи.
 2. „Превенция и лечение на болката в гърба и кръста“ - отворени визити за

служителите на МУ Варна – Катедра  по физиотерапия, рехабилитация и

морелечение.

 1. „Студентска работилница“ – студенти II-ри курс от специалност „Акушерка“ ще изработят информационни брошури за превенция на хипертоничните усложнения по време на бременност - Катедра по здравни грижи.

 

Повече информация вижте тук.

 

Сряда, 24 май 2023: Достъп до грижи

Дневен партньор: Европейска обсерватория за здравни системи и политики

 1. „Здравни и социални проблеми на имигрантите  в България“ – инициатива на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването.
 2. „Използване на цифрови устройства за цифрово здравеопазване“ – Катедра по логопедия.
 3. „Ролята на близките за подобряване на качеството на живот на лицата с комуникативни нарушения“ – Катедра по логопедия.
 4. „Общностни интервенции за равен достъп до здравеопазване“ – Катедра по логопедия.
 5. „Социално-здравните неравенства в старта на живота и работа на медицинските специалисти за преодоляването им на нивото на общността“ – дискусия пред студенти от III-ти курс, специалност  „Медицинска сестра” Катедра по здравни грижи.

 

Повече информация вижте тук.

 

Четвъртък, 25 май 2023г.: Профилактика и контрол на хроничните заболявания

Партньор за деня: Асоциация на европейските лиги за борба с рака

 1. „Оценка на нуждите на хората с хронични неврологични заболявания“ – Катедра по логопедия.
 2. „Превенцията на незаразните заболявания трябва да започне по-рано: обучение на по-младите хора“ - включва четири  обучителни семинара, водени от III-ти курс специалност „Медицина“ (АЕО и БЕО) – за ученици от  I Езикова гимназия, IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри", Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ и Средно училище с езиково обучение "Ал. С. Пушкин"  – Катедра по хигиена и епидемиология.
 3. „Здравословен начин на живот“ - дискусия сред студенти от специалност „Акушерка“ към МУ - Варна  – 09.00ч.
 4. „Скрининг за диабетна ретинопатия“ – преглед за пациенти със захарен диабет – Катедра по оптометрия и професионални болести.
 1. “Знания, отношение и практики в България, свързани с провеждане на скрининг за рак на маточната шийка“ - дискусия сред студенти и преподаватели от специалност „Акушерка“ - Катедра по здравни грижи.

 

Повече информация вижте тук.

 

 

Филиал Велико Търново на МУ-Варна е домакин на IV Научнопрактическа конференция „Детето като пациент. Перинатална привързаност“ на 12 май
04.05.2023

Филиал Велико Търново на МУ-Варна е домакин на IV Научнопрактическа конференция „Детето като пациент. Перинатална привързаност“ на 12 май

Филиал Велико Търново на МУ-Варна и Катедра „Хигиена и епидемиология" към Факултета по обществено здравеопазване са организатори на четвъртото издание на научнопрактическата конференция „Детето като пациент"  с тема за 2023 г.  –  „Перинатална привързаност". Форумът ще се проведе на 12 май във Филиал Велико Търново.

За първи път конференцията е насочена предимно към студентската общност и широк кръг от млади специалисти – медицински (лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори) и немедицински (психолози, логопеди, социални работници, преподаватели, педагози), към бъдещи и настоящи родители, както и към всички, които се интересуват от обсъжданите въпроси.

Програмата включва авторски презентации на лектори от МУ-Варна, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. С поглед в бъдещето и грижа за общественото здраве, акцент във всички теми на конференцията е съвременният интердисциплинарен подход към детето. Във фокус е подготвеността на младите хора за родители, която е основополагаща за перинаталното и ранното детско развитие, предопределящи цялостния жизнен и личностен път.

Резюмета на докладите ще бъдат публикувани в електронното издание на Българската педиатрична асоциация „Педиатрия Плюс“.

Участието в конференцията е напълно безплатно и се заявява чрез предварително попълнена електронна регистрационна форма.

Крайният срок за регистрация е 10.05.2023 г.

В деня на събитието, 12.05.2023 г. – Световен ден на сестринството, всички участници потвърждават на място своята регистрация.

Медицински университет – Варна ще удостовери участниците със сертификат от ФОЗ за участие и повишаване на професионалната квалификация.

Електронен плакат за конференцията може да видите тук.

Програма на конференцията може да видите тук.

Регистрация за конференцията може да направите чрез следния линк.

 

60-години отбелязва Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването в МУ-Варна
02.05.2023

60-години отбелязва Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването в МУ-Варна

През 2023 г. се навършват 60 години от основаването на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването към МУ Варна. За отбелязването на юбилея, с уважение към миналото и с послание към последователите, академичният състав на Катедрата е организатор на разнообразни събития: публични лекции на известни възпитаници, летни училища, обучителни семинари, беседи и кръгли маси, както и инициативи, насочени към студентите и обществеността. Планирано е и издаване на книга с ретроспекция на 60-годишната история на Катедрата.

Планираните дейности отразяват едни от основните направления, по които работи академичният състав на Катедрата както в образователен, така и в научен и обществено-полезен контекст. По повод Световния ден на щастието е активна покана тук https://bit.ly/3Lbej1p за пролетен пленер към малки и пораснали художници, организиран съвместно с Издателството на МУ Варна.

Обучителният семинар на тема „Как да разговаряме и предоставяме информация на младите хора по теми, свързани с употребата на психоактивни вещества“ ще се проведе на 31 май в Световния ден без тютюнопушене. Две летни училища организира Катедрата през юни и юли. От 30 юни до 1 юли ще се проведе „Лятно училище по история на медицината“ със съорганизацията на Националното дружество по история на медицината. През юли ще се състои и 7-мото издание на „Варненско лятно училище по въведение в спешната медицина“. В световната седмица на кърменето през август е организирана среща с бременни жени и млади майки в Морската градина.

През октомври Катедрата е поканила свой възпитаник - проф. д-р Красимира Александрова – експерт от Института за превантивни изследвания и епидемиология "Лайбниц" в Бремен, Германия, която ще изнесе научна лекция пред преподаватели, изследователи  и студенти. Катедрата ще отбележи тържествено 60-годишнината си с юбилейна среща на 4 октомври, на която ще бъдат представени и почетени личностите, допринесли за създаването, развитието, постиженията и утвърждаването на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването през годините.

През ноември и декември в програмата са предвидени още информационни срещи в Световния ден за борба с диабета и Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени, а също кръгла маса в Световния ден на хората с увреждания, на която ще бъдат засегнати и теми, свързани с проблемите при недоносените деца.

ПРОГРАМА

 

 1. 33
 2. 34
 3. 35
 4. 36
 5. 37
 6. 39
 7. 40
 8. 41
 9. 42
 10. 43